Blog

Meisje voor karweitje uitgerekte kut

meisje voor karweitje uitgerekte kut

Y Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek -. Y Platonische liefde is liefde boven de schouders -. Y Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde -.

Y Een onmogelijke liefde is de ware liefde -. Y Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren -. Y In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen -. Y Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige -.

Y Als Christus zegt: Oscar Wilde Y Liefde is geen troost, liefde is licht -. Simone Weil Y Medelijden is de ergste vijand van de liefde -. Jan Wolkers Y Het toppunt van liefde is samen gapen -. Thera Westerman Y Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet -. Leonardo da Vinci Y Het is het geheel waar het om gaat, hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat -.

Leo Vroman Y Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar -. Oscar Wilde Y Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken -.

West Y Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde -. Leonardo da Vinci Y Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen! Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis! Vergilius Y Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde -. Ernst Wiechert Y De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde -.

Emanuel Wertheimer Y De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde -. Emanuel Wertheimer Y Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje -.

Thomas Wright Y Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde -. William Wordsworth Y Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn -. Oswald Wynd Y Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel -. Vigil Y Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt -.

Y Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn   -. Y De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen - Marcel Pagnol.

Y Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt - Oscar Wilde. Y Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: Y Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn - Cees Buddingh. Y Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker - Ayres Alex. Y Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen - P.

Y Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man - Sacha Guitry.

Y Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt - Paul Reboux. Y Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen - J. Y Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander - Etienne Rey. Y Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten - Daniël Stern.

Y Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf - Jean Pierre Claris de Florian. Y Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen - Woody Allen. Y Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is - Renate Rubinstein. Y Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk - Joris Janssen. Petronius Y Tegen de liefde is geen kruid gewassen - Ovidius.

Y Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt - Dorothy Pryse. Y Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was - Edwin A. Hij heeft iets op het tapijt de tafel gebracht. Hij heeft iets te bespreken voorgesteld. Het Duitsch en Engelsch namen het over als aufs Tapet bringen, en to bring on the carpet. En het Zweedsch met het Finsch sluiten weer de rij met bringa på tapeten, en saattaa tapetille. Hij heeft een teleurstelling moeten verwerken.

Hij heeft in de la geslapen. Hij heeft dat geld waarschijnlijk niet eerlijk verkregen. Hij heeft korte armen. Hij heeft te weinig geld. Hij heeft kwik in zijn billen. Hij heeft lange tenen. Hij is overgevoelig en snel beledigd.

Hij heeft last van lepelzucht. Hij heeft lelijke streken op zijn kompas. Hij doet soms raar. Hij heeft luie Evert op zijn rug. Hij heeft luizen onder zijn staart. Hij is iemand die in de gaten moet worden gehouden; hij is niet te vertrouwen.

Hij heeft meerdere ijzers in het vuur. Hij werkt aan verscheidene ondernemingen tegelijk; hij heeft meerdere mogelijkheden achter de hand om zijn doel te bereiken. Om te smeden, moet de smid herhaaldelijk zijn ijzer in het vuur warmen, wat veel tijd vraagt. Om tijd te sparen bewerkt hij soms twee stukken tegelijk: Hij heeft nog alternatieven.

Hij is zeer sterk. Hij heeft niet veel in de pap te brokkelen. Hij heeft niet veel inspraak. Hij heeft niet veel om de hakken. Hij heeft niets te kadijzen. Hij heeft niets in te brengen. Men probeerde ook het Franse: Hij heeft nog hele jonge kinderen. Hij heeft nog iets voor hem in het zout. Hij heeft met hem nog een rekening te vereffenen. Hij heeft nooit een streng recht getrokken. Hij voert nooit iets uit.

Hij heeft slechts hooi voor één koe. Er een tweede relatie op nahouden kan hij zich financieel niet veroorloven. Hij heeft te veel wit in de ogen. Hij heeft een slecht karakter. Hij heeft twee linkerhanden. Hij is heel onhandig. Hij heeft van de boom der kennis gegeten. Hij is tot inzicht gekomen. Hij heeft veel noten op zijn zang. Hij heeft veel op zijn kerfstok. Hij heeft heel wat misdaan of misdaden begaan; hij heeft heel wat op zijn geweten.

Betalingen werden door insnijdingen aangeduid. Ook de schuldeiser had zo een kerfstok met evenveel inkepingen als de stok van de schuldenaar om op die manier vervalsing onmogelijk te maken. Veel op zijn kerfstok hebben betekende dus oorspronkelijk: Tegenwoordig wordt deze zegswijze alleen nog gebruikt voor zedelijke schulden. Hoe goed hij zich ook voordoet, verbeteren doet hij nooit.

Hij heeft zijn handen zaligheid beloofd. Hij wil niet werken. Hij heeft zijn hemel op aarde verdiend. Hij heeft het niet gemakkelijk gehad; hij is altijd zo goed en eerlijk dat hij het beste heeft verdiend.

Hij heeft zijn kaarten op tafel gelegd. Hij heeft zijn bedoelingen kenbaar gemaakt. Hij heeft zijn kodde ingetrokken. Hij staat beteuterd te kijken. Hij heeft zijn kont er netjes ingedraaid. Hij heeft zich er op een handige manier ingewerkt. Hij heeft zijn lijf geborgen.

Hij heeft veiligheid gevonden. Hij heeft zijn pen in gal gedoopt. Hij geeft bitse kritiek. Hij heeft zijn rokje gekeerd.

Hij is van mening veranderd. Hij heeft zijn schaapjes op het droge. Hij heeft genoeg verdiend, om rustig en onbezorgd te kunnen leven. Het zou ontleend kunnen zijn aan de gewoonte om schapen, die men liet grazen op gorzen, schorren en kwelders, bij hoogtij naar hoger gelegen of door dijken beschermde gronden in veiligheid te brengen.

Hij heeft bewezen geschikt, bekwaam te zijn. Hij heeft zijn zeil ingebonden. Hij heeft zijn uitgaven moeten beperken. Hij twijfelt tussen twee dingen. Hij hoort bij het servies. Hij hoort bij de familie. Hij hoort bij het meubilair. Hij staat er maar wat te staan ; we zijn het gewend dat hij er altijd is. Hij houdt de wind eronder. Met een niet aflatende strengheid zorgen dat de mensen doen wat hij hun opdraagt. Hij houdt van het slijk der aarde.

Hij houdt van geld. Niet geld maar gebrek aan geld is het slijk der aarde. Wie vindt nu niet dat hij gebrek heeft aan geld? Wie armoede lijdt, probeert rijk te worden en wie rijk is, wil rijker worden.

Veel mensen worden verteerd door geldhonger. Vandaar de jacht op geld, overal. Hij heeft dan wel een andere mening, maar praat toch met de groep mee. Hij is aan de pan blijven hangen. Dit gezegde komt oorspronkelijk van gebakken koeken enz. Hij is aan het kanaalzwemmen. Hij zapt steeds naar ander televisiekanaal. Hij is aan zijn eerste leugen niet gebarsten. Liegen is voor hem een gewoonte.

Hij is naar zijn voorvaderen; hij is overleden. Hij is altijd de belhamel. Hij is altijd de aanvoerder; de boosdoener; de oproerkraaier. Wanneer het vee na de oogst op de akkers, onder de hoede van een herder, los rondliep was het de gewoonte om een bel aan een ram te hangen: Hij eet gratis mee. De orde van Sint-Joris: Hij is daar abt en voogd.

Hij heeft het daar voor het zeggen. Hij is daar thuis als een luis in een spijkerton. Hij hoort daar niet thuis. Spijkers, net zoals vele andere waren, werden vroeger in tonnen verkocht. Een ton vol spijkers is niet bepaald de plaats waar men luizen zou verwachten. Hij wordt achteruitgesteld ten opzichte van de anderen. Hij is de duivel te plat af.

Hij is erg slim. Hij is de Duivel van de kruikar gegleden. Hij is listig en gemeen. Hij is de laatste der Mohikanen. Hij is de laatste van zijn soort. De Mohikanen zijn een indianenstam uit het noordoosten van Noord-Amerika. Tijdens het dieptepunt in leefden er nog maar Stockbridge-indianen last of the Mohicans samen met de Oneida en Brotherton in Upstate New York. Hij is het onaangenaam, schadelijk, lastig element. Hij is de plak en gard ontwassen.

Hij is de kinderschoenen ontgroeid; hij kan zonder begeleiding. Hij is diep gezonken. Door al dan niet ellendige omstandigheden een minder respectabel mens geworden zijn.

Hij is een zoon die zich verzet tegen zijn vader. Ontleend aan de Bijbel. Absalom of Avshalom, Hebreeuws: Vader van de vrede, de derde zoon van David, koning van Israël.

Na drie jaar, verzoende hij zich schijnbaar met zijn vader en keerde aan het hof terug. Uiteindelijk leidt Absalom een opstand tegen zijn vader. Hij sterft doordat hij met zijn haren in een boom een Terebint blijft hangen en daar wordt gedood door de legeraanvoerder van David, Joab. Hij heeft een levensstijl die zich kenmerkt door rondborstigheid, gastvrijheid en liefde voor feesten; een levensgenieter. Hij is een Christus van palmhout.

Hij is erg mager. Hij is een Gallio. Hij is een onverschillig man. Junius Annaeus Gallio Cordoba, 1 na Chr. Paulus werd door de joden bij Gallio aangeklaagd, maar deze verklaarde de aan-klacht onontvankelijk, omdat hij, uit misprijzen, geen partij wilde kiezen in een religieus geschil onder joden. Hij greep zelfs niet in toen Sosthenes, de overste van de synagoge, vóór zijn rechterstoel een pak ransel kreeg. Hij is schijnheilig, een huichelaar.

De Farizeeën,   een Joodse religieuze groep die omstreeks v. De term farizeeër gebruikt men dan ook om personen aan te duiden die de letterlijke nale-ving van regels belangrijker vinden dan mededogen, al dan niet onder verwijzing naar de oorspronkelijke betekenis van de term in de Bijbel.

Een treuzelaar in het overbrengen van een boodschap. Hij is een Israëliet zonder bedrog. Je kunt hem vertrouwen. Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is! Hij is vroeg groot maar laat wijs. Hij is een lantaarn zonder licht. Hij is niet bijster slim. Iemand die alle rot klusjes voor jou opknapt ; hij is van alle markten thuis. Hij is een nul in het cijfer. Hij betekent niets, heeft niets in te brengen; een nietsnut.

Hij is een ongelovige Thomas. Hij is een ouwe zemelknoper. Hij is iemand die altijd zeurt. Een zeikerd, zemel, zemelaar, zeur. Hij is een pilaarbijter. Hij is een politieke tinnegieter. Hij praat mee over politiek, zonder er verstand van te hebben.

Hij is een slimme vocativus. Een slimmerd; iemand die niet te vertrouwen is, listig. Hij is een slome duikelaar. Een sulletje dat niet veel presteert. Marktkoopman en jiddisch schrijver.

Hij is een wachter op Zions muren. Hij is een loyaal persoon waar je op kunt bouwen, vertrouwen. Hij is een wildvang, die het met de vuist houden wil.

Hij is een woeste, onbesuisde man. Hij is een wolf in schaapskleren. Hij stelt een gehuichelde vriendelijkheid ten toon; een slecht mens die zich goed voordoet. Hij is een sukkelaar, een tobber. Zebedeüs bijbelfiguur , was een visser die in Galilea leefde in de eerste eeuw na Christus. Hij was vader van zeven zonen waaronder de apostelen Johannes en Jacobus. Hij is een zwijntjesdief. Hij is flink uit de kluiten gewassen.

Hij is stevig en robuust gebouwd. Die als een kaatsbal op kan stuyten. Hij is geboren met een zilveren lepel in de mond. Hij is rijk geboren. Hij is geen vrijer van zijn eerste wambuis. Hij is een man met veel ervaring. Hij is gelukkig, die zich spiegelt aan andermans leed. Door vergelijking tot het besef komen dat je het nog niet zo slecht hebt.

Hij is getuigd als een Portugees schip. Hij is grof gesponnen en los genaaid. Hij ziet er sterker uit dan hij is. Hij is het poeder niet waard om omvergeschoten te worden.

Hij is geen commotie waard. Hij is het vingertje naast de duim. Hij is onmisbaar; hij neemt een bevoorrechte positie in. Hij is in de bonen en plukt erwten. Hij is erg in de war. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale gaat deze zegswijze terug op een oud bijgeloof. Vroeger geloofde men dat tuinbonen ook wel roomse of grote bonen genoemd tijdens hun bloei een bedwelmende geur verspreidden die zelfs tot krankzinnigheid kon leiden als men daarbij in slaap viel.

Stoett vermeldt dat de geur van bloeiende bonen ervoor kon zorgen dat iemand bedwelmd raakte en raar ging doen. Hij is voor zijn leugen gestraft.

Hij is in de lappenmand. Hij sukkelt een beetje, voelt zich wat onpasselijk, een beetje ziek. Een lappenmand lorrenmand is een mand waarin men verstelwerk legt. Hij is in zijn schik, verheugd. Vroeger waren de kleren die ze droegen op een feest de feestgewaden versierd met noppen knopjes, pluisjes. Hij is met de kous op de kop thuisgekomen. Zijn onderneming is mislukt; hij is afgewezen, teleurgesteld. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale werd deze zegswijze oorspronkelijk gebruikt voor 'berooid of onverrichter zake terugkomen van een reis'.

Stoett vermeldt met de kous op het hoofd of op den kop thuiskomen: Hij is in alle stilte naar een onbekende bestemming vertrokken. Een dissel is een buis of V-vormige stang waarmee men een wagen, koets of aanhangwagen koppelt aan het trekdier of het trekkende voertuig, bijvoorbeeld een auto, vrachtwagen of tractor. Hij is met de noorderzon vertrokken. Hij is ongemerkt vertrokken; heimelijk op de vlucht geslagen. Noorderzon betekende 'middernacht'; letterlijk wilde de uitdrukking dus zeggen: Stoett geeft de volgende verklaring: Hij is met de rapklomp gaan lopen.

Hij heeft een pokdalig, pukkelig gezicht. Hij is met zijn verkeerde been uit bed gestapt. Hij is slecht gehumeurd.

Hij is weg; vertrokken; verdwenen. Tamme en wilde eenden worden ook pielen of pieleendjes genoemd. Hij is oordje gierig en stuivertje zot.

Met kleine bedragen is hij heel precies, maar grote bedragen geeft hij vlotjes uit. Hij is op de zijn tenen getrapt. Hij is gekrenkt, beledigd.

Hij is op geen vergiettest gezouten. Omdat hij wil bewijzen hoe verstandig hij is, gaat hij geen debat uit de weg. Hij is penningwijs en pondzot. Hij gaat van het ene uiterste in het andere en weet geen middenweg te bewandelen. Zijn zaak is achteruit gegaan; hij heeft goede dagen gekend maar is nu straatarm. Hij is te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Hij is erg dom. Hij is te vangen als een aal bij zijn staart. Je krijgt hem nooit te pakken.

Hij is uit de loog geborsteld. Hij is netjes gekleed. Hij draagt een keurig pak. Loog is een oplossing van as, zout e. Eens de kleren gewassen en gedroogd, dan werden ze nog geborsteld om de laatste sporen van loog te verwijderen.

Een pak dat "uit de loog geborsteld is", werd dus zojuist gewassen. Hij is verward; zijn kluts kwijt. Hij is van de brouwer zijn hond gebeten.

Hij drinkt graag bier. Hij is van de gaffel in de greep gevallen. Het gaat hem nu minder, slechter dan voorheen. De greep echter, heeft drie of meer tanden en dient oa.

Hij is geldzuchtig, hebgierig. De Mammon, een afgod bekend uit de Bijbel, is een christelijk symbool voor "het beheerst worden door geld". Het woord mammon is Syrisch voor geld of rijkdom, dat als een god werd vereerd.

Hij is uitgelaten van vreugde. Oorspronkelijk werd dit gezegd over een hond, die bevrijd van de ketting, losgelaten werd. Hij is van groen hout gemaakt, dat in de zon is kromgetrokken. Hij is van het houtje. Hij is verdronken, eer hij water gezien heeft. Hoewel totaal onervaren, heeft zich aan een meisje gebonden.

Hij is niet eens volwassen. Hij is voor de duivel duvel niet bang! Hij is helemaal niet bang! Hij is voor één gat niet te vangen. Hij is niet gemakkelijk, of in 't geheel niet te vangen. Wdb de opening of mond van één van de pijpen gangen van een hol verstaan waarin dassen, vossen of konijnen zich ophouden. Deze dieren hebben meer dan één uitweg aan hun hol. Spant men een net voor het ene gat, dan ontsnappen ze door het andere. Hij doet zich vroom voor, maar is het in werkelijkheid niet.

Hij is zo fijn als gemalen mosterd. Hij is heel preuts. Hij is zo fijn gemalen als poppenstront. Hij is streng godsdienstig. Hij is zonder spat of gal. Hij is zonder gebreken. Hij geeft alles uit aan eten en drank. Hij jaagt het varken in de ketel.

Hij is een egoïst die alles voor zichzelf wil houden. Hij kan bergen verzetten. Veel werk verrichten; bijna het onmogelijke volbrengen. Uit de Bijbel, Matt. Hij kan de bot gallen. Hij kan de lastige opdracht aan. Hij kan een potje bij hen breken. Van hem wordt veel meer getolereerd dan van een ander. Hij kan het gras horen groeien.

Een buitengewoon eigenwijze man die denkt alles beter te weten. Hij kan liegen, dat de luizen op zijn kop barsten. Hij kan niets laten liggen dan gloeiend ijzer en molenstenen. Hij steelt alles wat er maar te dragen is. Hij kan op eigen wieken drijven. Hij kan op eigen benen staan; zelfstandig; financieel niet hulpbehoevend. Ontleend aan jonge vogels die uitvliegen, zonder dat vader of moeder er naast vliegt om hen te helpen.

Hij praat met veel overtuigingskracht. Naar Johannes Brugman ca. Hij kan zeer veel eten. Hij kent zijn volk en weet hoe ze zijn.

Hij weet welk vlees hij in de kuip heeft. Pappenheimers zijn eigenlijk de soldaten van de Duitse generaal Gottfried zu Pappenheim ; ontleend aan Schiller, Wallenstein 3, Hij kijkt alsof hij zijn laatste zondags oordje versnoept heeft. Een bedremmeld, beteuterd gezicht trekken. Hij 'meent' alles te weten en te kunnen doorgronden. Hij komt met een nat zeil thuis. Hij komt dronken thuis. Hij krabt zich, waar het hem niet jeukt. Hij praat naast de kwestie; eromheen praten.

Hij kreeg een klap, dat hij de hemel voor een viool en de aarde voor een strijkstok aanzag. Hij kreeg een stevig pak rammel. Hij krijgt een brander aan boord. Hij krijgt het heel kwaad, moeilijk. Hij krijgt de sleutel van de ossewei. Hij is dertig, nog steeds ongetrouwd, en zal dus niet meer zo snel aan de vrouw komen.

Hij krijgt nul op het rekest. Zijn verzoek wordt afgewezen. Hij laat alles over zijn adem gaan. Hij laat het water over de dijk lopen. Hij laat zijn tranen de vrije loop.

Hij laat mij in de saus zitten. Hij laat mij in de steek nood , in verlegenheid zitten. Hij laat zich de kaas niet van het brood eten. Hij komt voor zichzelf op. Hij laat zich niet doen. Hij laat zijn kaars aan twee kanten branden. Hij spendeert onnodig veel geld. Hij lacht als de duivel voor het gootgat. Hij trekt een lelijk gezicht. Hij leeft als God in Frankrijk. Hij leidt een heel gemakkelijke en aangenaam leventje.

Hij leeft uit de korf zonder zorg. Hij hoeft zich om zijn levensonderhoud geen zorgen te maken. Hij leeft van de hand in de tand. Hij geeft zijn verdienste meteen uit zonder aan de dag van morgen te denken. Hij ligt op het procrustesbed. Hij bevindt zich, door toedoen van een ander, in een heel pijnlijke positie. Uit de Griekse mythologie. Procrustes stelde voorbijgangers de vraag: Zij die de oplossing niet wisten legde hij op een bed waarvan hij zeker was dat de gast er niet in paste.

Was een gast te kort, dan rekte Procrustes met geweld zijn ledematen, was hij te lang, hakte hij er een stukje af. Meestal eindigde deze behandeling met de dood, zodat Procrustus de bezittingen van de reiziger kon roven. Hij gaat er vandoor. Hij ligt in de armen van Morpheus. Hij is in een diepe, vredige slaap verzonken. Morpheus was de Griekse god van de dromen, zoon van Hupnos slaap. Hij heeft niets te zeggen; laat zich door zijn vrouw overheersen. Hij ligt op apegapen. Het lijkt wel of hij het kwaad in persoon is.

Hij loopt in de rosmolen. Hij verricht een eentonig, mechanisch of zwaar werk. Een rosmolen is een door een paard in beweging gehouden molen; tredmolen. Hij doet zich voornamer, gewichtiger voor dan hij is. Hij luistert naar het elfde gebod. Hij laat zich voor de gek houden. Hij maakt er zich met een Jantje van leiden vanaf. Hij maakt er zich met een smoesje of een mooi praatje vanaf. Naar Jan van Leiden Nederlandse ambachtsman en later hoofd van de wederdopers die bekend stond als mooiprater.

Hij houdt erg veel van eten. Hij maakt blanken van stuivers. Hij doet slecht zaken. Hij maakt er een bolstaart van. Hij maakt er zich heel gemakkelijk vanaf. Hij meent dat keizers kat zijn nicht is.

Hij doet alsof hij heel belangrijk is. Hij moet genadebrood eten. Voor zijn levensonderhoud is hij afhankelijk van de vernederende genade van anderen. Hij moet het anker kappen. Hij moet maken dat hij wegkomt. Hij neemt de room weg en laat de melk voor anderen. Het beste houdt hij voor zichzelf. Hij neemt me de woorden uit de mond. Ik wilde exact hetzelfde zeggen, maar hij was me net voor.

Hij noemt een schop een schop, en een spade een spade. Hij noemt de dingen bij hun naam, accuraat. Hij neemt geen blad voor de mond. Een spade is een werktuig om te spitten of te graven, waarvan het blad nagenoeg vertikaal in de grond gestoken wordt. De schop echter dient om te scheppen, het blad blijft min of meer horizontaal.

Het gaat dus wel degelijk om twee verschillende werktuigen, die men met eigen naam moet aanduiden. Hij oordeelt als een blinde over kleuren. Oordelen zonder enig inzicht. Hij redeneert als een kip zonder kop. Hij praat veel, maar het is weinig zinvol wat hij vertelt. Hij rijdt met de kaas rond. Ondanks zijn hoge leeftijd tuurt hij naar jonge meisjes. Hij rijst als een pot met beslag. Hij windt zich snel op. Beslag betekent hier het deeg dat moet rijzen om brood te bakken. Hij moet altijd de smerigste karweitjes opknappen.

Hij schiet met zilveren hagel. Hij gaat naar de poelier in plaats van op jacht. Hij schijt zeven kleuren bagger. Hij is vreselijk angstig. Hij slaat de bom op het vat voor het vol is. Hij acht de zaak te spoedig beklonken. In één van de duigen de planken rondom een kuip van een vat is een vulgat voorzien, waardoor de vloeistof gegoten wordt.

Dat gat wordt door middel van een houten blokje bom genoemd gedicht. Steeds weer op hetzelfde onderwerp terugkomen; ergens op voort borduren. Dit is een zeer oud spreekwoord dat verwijst naar het vak van de smid. Deze vertaling van het Latijnse "eandem incudem tundere" Cic. Hij is niet goed wijs. Zijn poging Latijn te spreken trekt op niets. Potjeslatijn het Latijn op apothekerspotjes is het gebruik van begrippen in het Latijn of daarop lijkend zoals dat werd gedaan door artsen en apothekers om misverstanden over ziekten en medicatie tussen vakgenoten te voorkomen.

Het is een vorm van Pseudo-Latijn. Het Latijn dat in de recepten gehanteerd werd, was een taal met een specifieke maar wel heel beperkte woordenschat.

Er bestond zelfs een aparte grammatica voor apothekers en hun assistenten. De vele afkortingen die op recepten gebruikelijk waren, versterkten het gevoel dat men met een soort geheimtaal te doen had.

Tot de meest gebruikte behoorde p i m aan het slot van een spoedrecept periculum in mora: Hij springt van de os op den ezel. Hij redeneert dwaas en springt van het ene onderwerp op het andere. Hij springt van weelde uit het spek: Hij springt roekeloos met zijn geluk om. Hij staat in ongunstige zin overal bekend. Naar de hond van Schout Willem Bondt. Bondt werd in benoemd tot schout. Hij vervolgde de Remonstranten en was hard en onrechtvaardig in zijn optreden. Van zijn hond Tyter hield hij erg veel.

Deze stierf 29 januari en werd onder toeziend oog van honden en kinderen liefdevol begraven. Hij wil iets onmogelijks verrichten; een nutteloze arbeid. Hij steekt het varken de keel af, en laat het liggen doodbloeden. Hij begint aan iets, maar voltooit het niet. Hij steekt zijn huis in brand, om zich aan de kolen te warmen. Een onverstandige daad verrichten; zich op dwaze wijze schade berokkenen.

Hij stelt zet het op haren en snaren. Hij doet wat hij wil, en ontziet niemand. Dit spreekwoord is waarschijnlijk ontleend van het stemmen en bespelen van een viool. Hij stuivert genoeg, maar frankt niet. Veel drukte maar weinig resultaat; zijn gepraat brengt niets op. Hij treft Draconische maatregelen. Hij treft zeer strenge maatregelen. In het oude Griekenland werd de eerste wet geschreven door Draco, een zeer streng Atheens wetgever, rond v. De doodstraf werd toegepast voor een groot aantal misdrijven.

De uitdrukking draconische maatregelen is hiervan afkomstig. Hij ontvangt een ouderdomsuitkering. Naar Willem Drees, minister van Sociale Zaken 24 juni augustus Deze wet is de voorloper van de Algemene Ouderdomswet uit Hij schiet zijn doel voorbij.

Hij vaart op een platte kaart. Hij is zeer onzorgvuldig. Hij vaart op een vals bestek. Hij is op het verkeerde pad; van de rechte weg afgedwaald. Hij valt in het eendenbier. Hij valt in het water. Hij verdient het zout in de pap niet. Zijn inkomen is bijna nihil. Hij weert zich als een kat in de krullen. Hij verdedigt zich kranig. Hij weet aan welke kant zijn brood beboterd is. Hij weet waar zijn eigen belang ligt. Hij weet de dingen op het juiste moment te doen.

Hij weet tussen de klippen door te zeilen. Hij weet moeilijkheden handig te omzeilen. Hij weet van de duivel geen kwaad.

Hij doet of hij volkomen onschuldig is. Hij weet van de prins geen kwaad. Hij weet er helemaal niets van af; hij is er niet bij betrokken. Hij weet van hot noch haar. Hij is niet erg slim, hij weet nergens iets van. Hij weet niet eens links van rechts te onderscheiden. Het zijn oorspronkelijk uitroepen waarmee de koetsier het paard naar links of naar rechts stuurde.

Hij weet van niets meer na dronkenschap. Teeuwes en Meeuwes zouden verkortingen zijn van de apostelnamen Mattheüs en Bartholomeüs. Hij weet van wanten. Ernst Wiechert Y De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde -. Emanuel Wertheimer Y De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde -.

Emanuel Wertheimer Y Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje -. Thomas Wright Y Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde -. William Wordsworth Y Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn -. Oswald Wynd Y Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel -.

Vigil Y Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt -. Y Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn   -. Y De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar.

Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen - Marcel Pagnol. Y Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt - Oscar Wilde. Y Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: Y Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn - Cees Buddingh. Y Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker - Ayres Alex. Y Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd.

Pas later komen die twee samen - P. Y Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man - Sacha Guitry. Y Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt - Paul Reboux. Y Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen - J. Y Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander - Etienne Rey.

Y Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten - Daniël Stern. Y Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf - Jean Pierre Claris de Florian. Y Ik ben hopeloos verliefd.

Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen - Woody Allen. Y Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is - Renate Rubinstein.

Y Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk - Joris Janssen. Petronius Y Tegen de liefde is geen kruid gewassen - Ovidius. Y Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt - Dorothy Pryse. Y Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was - Edwin A.

Iemand iets op zijn dak schuiven. Zich ergens van afmaken door een ander ermee op te zadelen. Iemand iets voor de voeten werpen. Het iemand gemakkelijk maken. Het antwoord gemakkelijk maken door een vraag zo in te kleden, dat het antwoord er al in verscholen ligt. Iemand in de arm nemen.

Iemand om hulp of raad vragen. Iemand in de baard varen. Iemand in de boot nemen. Iemand voor gek zetten. Iemand de dampen aandoen. Het iemand moeilijk maken, dwars zitten; benauwd doen krijgen. Iemand in de doeken leggen. Iemand voor het lapje houden, bedotten, bedriegen. Iemand in het oog hebben; zijn bedoelingen doorzien. Iemand in de ijzers slaan. Iemand de handboeien omdoen.

Iemand in de kaart kijken. Iemand doorzien, zijn bedoelingen doorgronden. Deze uitdrukking is ontleend aan het kaartspel. Ziet men in de kaarten van de tegenpartij, dan weet men hoe hij het spel zou kunnen spelen. De plannen van iemand bevorderen, vergemakkelijken. Ontleend aan het kaartspel.

Eigenlijk het kaarspel op die wijze spelen, dat een ander daardoor gemakkelijk kan winnen; in zijn kleur spelen, waardoor hij slagen kan maken. Ruziën met iemand, twisten. Iemand in de kijker hebben. Iemand in het oog hebben; iemand door zien. Iemand in de knip hebben. Iemand in zijn macht hebben. Iemand in de kou laten staan. De andere niet helpen terwijl hij wel geholpen zou moeten worden. Iemand in de kraag vatten. Iemand vast grijpen zodat hij het niet op een weg lopen kan zetten; iemand arresteren.

Iemand in de luren leggen. Iemand beetnemen; voor de gek houden; bedriegen. Iemand voor de gek houden. Iemand in het zicht hebben; beet- door hebben. Iemand in de nek zien. Iemand in de pekel laten steken. Ontleend aan vlees dat als smaakversterker in de pekel te week wordt gelegd, maar verderft wanneer het er niet tijdig uitgehaald wordt. Iemand in verlegenheid, problemen brengen. Iemand met iets onaangenaams, een probleem opzadelen.

Iemand in de pot doffen. Iemand in de rapen zitten. Iemand in de rede vallen. Iemand tijdens het spreken onderbreken. Iemand in de problemen laten zitten. Iemand in de tang hebben. Iemand in zijn macht hebben. Iemand in de veiling nemen. Iemand voor de gek houden, iemand beetnemen. Iemand in de wielen rijden. Iemand in de zeef nemen. Iemand in de maling nemen, iemand bespotten. Ervoor zorgen men het vertrouwen in iemand verliest. Iemand in draai houden. Iemand in een glazen doosje zetten. Iemand in een lijstje zetten.

Iemand in genade aannemen. Iemand een nieuwe kans geven, vergeven. Iemand in goud beslaan. Iemand in bedwang houden, hem laten gehoorzamen. Een gareel is het getouw waarin trekdieren worden gespannen. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale is de uitdrukking ontstaan door de gedachte aan een trekdier dat in het gareel liep: Iemand dwingen zich te onderwerpen en diensten te bewijzen. Iemand in het gareel spannen. Iemand flink aan het werk zetten. Iemand in het harnas jagen.

Iemand boos maken, uitdagen, tot vijand maken. Deze uitdrukking gaat terug naar de riddertijd, toen een edelman, die vertoornd en beledigd was, uitgedaagd zijn wapenrusting aantrok om een strijd aan te gaan. Iemand in het naadgaren komen. Iemand te na komen, hinderen. Iemand in het ootje nemen. Iemand beetnemen, iemand voor de gek houden. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale betekende ootje in deze zegswijze letterlijk 'kleine letter o' en later 'kringetje', zoals in kinderspelen "We maken een kringetje van jongens en van meisjes Als men iemand in het ootje nam, vormde men een kringetje om deze persoon heen om hem vervolgens voor de gek te houden.

Iemand in de gaten houden. Iemand op een gemene manier in bedwang houden, als nietswaardige vertrappelen, minachtend behandelen. Iemand opmerken, in het oog krijgen, in de gaten hebben.

Iemand in slaap wiegen. Iemand met mooie woorden of beloften misleiden, paaien. Iemand bedrieglijk gerust, zorgeloos maken. Don Lowijs kon soet wiegen. Om hun soo te bedriegen,. Gelijck Judas en Joap. Iemand in zijn bootje krijgen. Iemand tot zijn denkbeelden overhalen, aan zijn kant krijgen. Iemand in zijn eigen sop vet laten gaar koken smoren. Er zich niet mee bemoeien. Iemand aan zichzelf, aan zijn lot overlaten. Ontleend aan spijzen, die genoeg eigen vet of sop hebben om gekookt of gebraden.

Iemand vleien om in de gunst te komen. Iemand in zijn geloof laten. Iemand in de waan laten doen alsof, laten denken dat hij gelijk heeft.

Iemand in zijn hartader treffen. Iemand te gronde richten, iemand treffen op zijn meest kwetsbare plek. Iemand in zijn klauwen krijgen. Iemand te pakken krijgen, in zijn macht krijgen. Iemand in zijn zwak tasten. De gevoelige, kwetsbare plek van iemand raken hetzij door zekere handeling, hetzij verbaal. Iemand een tegenstander zwaar verslaan. Iemand met praatjes voor je weten te winnen, je aardig doen vinden. Afgodische verliefd zijn op iemand.

Volgens de Bijbel kreeg de profeet Jona in de Latijnse tekst Jonas van God opdracht de zondige bewoners van Ninevé te waarschuwen dat hun stad binnen veertig dagen zou worden verwoest. Om zich aan deze opdracht te onttrekken vluchtte hij per schip in de tegenovergestelde richting.

Toen daarop een enorme storm losbrak, trokken de zeelieden loten om te onderzoeken aan wie dit te wijten was. Het lot viel op Jona, die aanbood zich in zee te laten werpen. Aan deze Bijbelpassage is het werkwoord jonassen ontleend, dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal omschrijft als: Iemand bij het hoofd en de voeten nemen, hem in een deken leggen, en hem vervolgens, herhaaldelijk, beurtelings omhoog wippen en weer opvangen; een spelende mishandeling — b.

Iemand van zijn laatste geld beroven. Iemand ernstig de les lezen, streng berispen. Een kapittel is een bestuurscollege bestaande uit katholieke geestelijken, verbonden aan een kathedraal of kapittelkerk. De wekelijkse bijeenkomst van monniken in de kapittelzaal van een klooster ter bespreking van de gang van zaken wordt kapittel genoemd. Iemand op een bedekte, diplomatieke manier de waarheid zeggen. Iemand kennen van haver tot gort. Iemand door en door kennen.

Iemand tot nederigheid stemmen, aan zich onderwerpen , de baas over hem worden. Iemand knollen voor citroenen verkopen. Iemand met ijdele praatjes bedotten, misleiden. Iemand iets van kleine waarde als iets kostbaars in de hand stoppen. Iemand voor iets angst inboezemen, aanpraten. Iemand in zijn vrijheid van beweging belemmeren. Ontleend aan het inhouden van de teugels van een paard.

Iemands macht of invloed beperken. Iemand om het leven brengen, doden. Deze uitdrukking vindt men al in geschriften van de 16 de eeuw terug. Iemand een veilig plek, onderdak verschaffen. Iemand op bedekte wijze in het verderf storten. Een paard lange haver geven: Iemand aan zijn lot overlaten, niet helpen.

Iemand door vleierijen in slaap wiegen, sussen. De arts en onderzoeker Theophrastus Bombastus von Hohenheim dacht dat hij met Laudanum een soort wondermiddel tegen alle kwalen gevonden had en noemde zijn tinctuur "Steen der Onsterfelijkheid".

Laudanum was vrij verkrijgbaar en relatief goedkoop, en dus in alle lagen van de bevolking populair. Een tijd lang was het woord 'laudanum' synoniem met pijnstillend middel de aspirine van nu.

Iemand verrot, machteloos slaan. Iemand liefhebben als het dierbaarste wat hij bezit. Deze zegswijze vindt haar oorsprong in Spreuken 7, vs. Iemand met bedstro betalen. Ervandoor gaan zonder te betalen. Iemand met de harde zijde in het haar hangen. Het iemand heel lastig maken, hinderen. Iemand met de stijve nek aankijken.

Iemand met de neus kunnen aanwijzen. Gemakkelijk de schuldige kunnen aanwijzen maar zwijgen. Iemand met de vinger nawijzen. Iemand publiekelijk op zijn fouten wijzen.

Iemand met een kluitje in het riet sturen. Iemand afschepen met een antwoord waar hij niets wijzer van wordt. Herders gooiden een kluitje aarde in het riet om hun hond te laten zwemmen, die dan na een tijdje onverrichter zake terugkeerde. Iemand op vriendelijke, zachte, bedaarde manier ergens toe bewegen, verleiden.

Zoals een trekdier, een paard, dat met zachte teugel lijn geleid wordt. Iemand op dezelfde manier behandelen. Iemand met klank buitengooien. Iemand luidruchtig en hardhandig buiten zetten.

Iemand met klikken en klakken buiten zetten. Iemand met huisraad en al op straat zetten. Iemand met klinkende argumenten op andere gedachten brengen. Iemand met geld omkopen. Iemand met open armen ontvangen. Iemand met raad en daad bijstaan. Iemand op alle mogelijke manieren helpen, theoretisch en praktisch. Iemand met schorpioenen geselen. Iemand met de strengste tucht middelen straffen. Iemand met rust laten. Iemand met zijden handschoenen aanpakken.

Iemand heel voorzichtig benaderen, aanpakken. Iemand met zijn eigen wapens bestrijden. Met dezelfde argumenten, middelen strijden als de tegenstander. Iemand flink de waarheid zeggen. Iemand hard straffen, aanpakken. Mores meervoud van mos: Bij studentencorpora gebruikt men mores nog steeds voor 'de regels'. Iemand tot zwijgen dwingen, beletten te spreken. Iemand naar de Antipoden wensen. Iemand ver weg, naar de andere kant van de wereld wensen. Antipodes zijn dus 2 punten, tegenover elkaar aan weerszijden.

Iemand heel ver weg, naar een slechte plaats wensen. Iemand naar de hel wensen. Iemand te lijf gaan. Iemand naar de kroon steken. Ontleend aan steekspelen, toernooien uit de Middeleeuwen. Iemand zo ver mogelijk weg wensen, daar waar niemand last van hem heeft.

Op de Mokerheide vond in de Slag op de Mokerheide plaats. Lodewijk van Nassau en Hendrik van Nassau, twee jongere broers van Willem van Oranje, vochten hier tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden.

Datgene zeggen waarvan je weet dat de ander wil horen. Iemand naar een tweede plan verschuiven. Iemand naar het peperland zenden. Iemand ver weg sturen. Iemand sturen naar een plaats iets wat niet bestaat. De sterrenhoop bevindt zich op ongeveer lichtjaren van de aarde. Met het blote oog ziet men in een stedelijke omgeving 5 of 6 sterren, maar in een volledig donkere omgeving zijn met scherpe ogen wel 9 of 10 sterren door een verrekijker of telescoop - afhankelijk van de sterkte - zelfs tientallen tot honderden.

Iemand naar zijn grootje sturen. Iemand naar zijn hand zetten. Iemand laten doen zoals hij het wil, wat hij wil; ondergeschikt maken aan zijn wensen.

Deze uitdrukking vindt zijn oorsprong bij dieren die aangeleerd is om uit de hand te komen eten, vandaar: Iemand niet kunnen uitstaan, niet mogen. Iemand om de tuin leiden. Iemand om een doosje losse pixels vragen. Het onmogelijke van iemand vragen. Zonder enige weerstand alles van iemand gedaan kunnen krijgen. Grootse invloed op iemand hebben. Zoals men een windel, een slap vodje gemakkelijk om de vinger kan draaien. Iemand openhartig, ongeveinsd en direct zeggen wat hij over iemand denkt.

Iemand onder appèl houden. Zorgen dat iemand doet wat hem is voorgeschreven. Iemand in bedwang en gehoorzaam houden. Meer alcohol kunnen drinken dan de ander zonder stomdronken te worden. Iemand onder de duim hebben. De duim, de sterkste vinger, wordt hier genomen als zinnebeeld van macht. Iemand te baas zijn. Iemand onder de het sim hebben. Iemand gevangen, in zijn macht hebben. Iemand onder handen nemen. Iemand berispen, de les lezen. Iemand onder vier ogen spreken. Een vertrouwelijk gesprek tussen twee personen.

Iemand op de haag kloppen. Iemand voorzichtig en ongemerkt uithoren. Iemand op de hak nemen. De herkomst van deze uitdrukking is onzeker. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft bij iemand op de hak nemen de betekenis "hem voor den gek houden, er in laten lopen.

Het WNT vermoedt dat hak hier de stam van het werkwoord hakken is en de figuurlijke betekenis 'vijandige bejegening, bitse uitval, scherp gezegde' heeft. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek vermeldt dat hak in deze zegswijze wellicht van hakken in de betekenis 'snijden' is afgeleid; iemand een hak zetten betekende dan aanvankelijk 'iemand pijn doen' en van daaruit 'iemand schade berokkenen'. Iemand nazitten, achtervolgen, op korte afstand volgen.

Iemand op de kast jagen. Iemand op de keien zetten. Iemand ontslaan, iemand op straat zetten, de laan uitsturen. Iemand op de korrel nemen. Iemand kwellen door een pijnlijke, strenge ondervraging. De pijnbank bestond al veel vroeger dan de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Het was een middel om iemand die verdacht werd van onwettige feiten te pijnigen om een bekentenis te verkrijgen. Een verdachte werd op de pijnbank gelegd, vastgebonden en door beulen en ondervragers met vuurtoortsen, geseling, tangen, of met de waterproef gefolterd.

De pijnbank was ook een soort rekbank, waar de veroordeelde werd uitgerekt met behulp van touwen of kettingen aan het draairad. Later werden de pijnbanken geraffineerder gemaakt om iemands gewrichten te ontzetten. Na het midden van de 18e eeuw werden deze manieren van verhoren niet zo veel meer toegepast.

Iemand op de ribben komen. Iemand een pak slaag geven. Iemand op de trens rijden. Veel kunnen verdragen van iemand. Een verouderde zegswijze dat met het tuig van een paard te maken heeft. D e trens heeft een zachtere werking dan de stang. Iemand op de vingers kijken. Iemands handelingen nauwgezet volgen. Iemand op de vingers tikken. Iemand op de voet volgen. Iemand van dichtbij, precies, letterlijk of woordelijk volgen. Iemand op een voetstuk plaatsen. Iemand op een zijspoor zetten.

Iemand naar een onbelangrijke plaats verdringen. Iemand op handen dragen. Hoog met iemand weglopen, waarderen, vereren, graag mogen. Uit de Bijbel, Ps. Iemand op het matje roepen. Iemand ter verantwoording bij zich roepen, een verklaring eisen. Iemand op het rechte pad brengen. Iemand ervan weten te overtuigen dat hij fout handelde. Iemand op het schavot brengen. Iemand in grote problemen brengen.

Iemand op het schild heffen. Iemand tot leider uitroepen; een hoge rang, groot aanzien verlenen. Een oud-Germaans gebruik bij de huldiging van vorsten. Iemand op heterdaad betrappen. Iemand betrappen net op het moment dat hij bepaalde regels overtreedt, iets stiekems doet.

Iemand vleien, overdreven prijzen. Iemand op kosten jagen. Iemand onnodige uitgaven laten doen. Iemand op sleeptouw nemen. Iemand helpen die er niet op eigen kracht komt, meeslepen, meesleuren.

Schepen, die de vloot niet kunnen volgen, of in moeilijkheden verkeren, neemt men op sleeptouw: Iemand op stang jagen.

Iemand boos maken vaak op een plagende manier. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt een paard op de stang rijden, met de betekenis "het paard flink den teugel doen gevoelen". Van daaruit ontstond de zegswijze iemand op de stang rijden "hem streng behandelen, kort houden" en later ook iemand op stang rijden of jagen "hem boos, kwaad, woedend maken". Iemand op stang jagen is een tamelijk jonge zegswijze vermoedelijk uit het begin van de twintigste eeuw ; Van Dale vermeldt haar voor het eerst in de zevende druk Iemand beetnemen, bedriegen, afzetten.

Verplancke in zijn « Tafels van reductie» Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal: En hij zag een vaatje van vier stoop door een vergrootglaasje. Iemand op gang helpen. Iemand op vrije voeten stellen. Iemand, een gevangene vrijlaten. Iemand op zijn achterste zolder jagen. Iemand in het nauw drijven, iemand in grote moeilijkheden brengen. Iemand op zijn bast geven. De bast betekent hier de blote huid, analoog met de schors de buitenste laag van een boom.

Iemand op zijn beurs geven. Iemand op zijn dak krijgen. Een onverwachte en onaangename, lastige bezoeker. Iemand op zijn duimen kloppen. Iemand op zijn eigen riemen laten drijven. Iemand zonder enige bijstand, voor zich zelf laten zorgen. Al in de middeleeuwen ± a°. Iemand op zijn falie geven Iemand een pak slaag geven, stevig berispen.

Wanneer je iemand op zijn falie geeft, komen de klappen strikt genomen alleen op iemands hoofd en schouders terecht. Een falie was een zwarte doek die vrouwen over het hoofd of om de schouders droegen. Iemand op zijn falie geven was dus, als je het heel letterlijk neemt, vrouwenmishandeling. Iemand op zijn hand hebben. Iemand, een medestander waarop men kan rekenen. Iemand op zijn kanis geven. Iemand op zijn donder geven, terechtwijzen, uitfoeteren. Iemand op zijn kazak geven.

Iemand onverbloemd de waarheid zeggen. Iemand op zijn mieter komen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt bij mieter: Iemand op zijn nek hebben. Door iemand lastiggevallen worden.

Iemand op zijn nummer zetten. Iemand duchtig de waarheid zeggen, iemand slaag geven. Het lichaam des mensen wordt bij ongewijde schrijvers dikwijls vergeleken met een tempel waarin de ziel huist.

Iemand op zijn vestje kwatten. Iemand in zijn eer aantasten, iemand beschaamd maken. Iemand op zijn vlees boenen. Iemand op zijn voorman zetten. Iemand op zijn plaats zetten, terechtwijzen. Iemand op zijn wammes geven. Iemand op zijn wenken bedienen. Ogenblikkelijk doen wat iemand vraagt. Iemand op zijn zeer tasten. Iemands gevoelige plek raken. Iemand op zijn ziel geven. Iemand op zijn ziel trappen. Iemand op zwart zaad zetten. Ervoor zorgen dat hij helemaal geen of weinig geld heeft.

Al sinds de 17de eeuw zou deze uidrukking figuurlijk gebruikt wordt in de betekenissen 'zijn vermogen kwijt zijn of raken', 'zuinig moeten leven', 'te weinig hebben om te leven en te veel om te sterven'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale is het ook mogelijk dat met zwart zaad 'donker verkleurd, niet meer eetbaar zaad' werd bedoeld. Iemand over de brug helpen. Iemand over de hekel halen.

Iemand scherp bekritiseren, veroordelen. De 'hekel' is een werktuig dat vroeger gebruikt werd bij het verwerken van vlas en hennep.

Iemand in zijn ongeluk sturen, iemand tot faillissement dwingen, doden. De volledige uitdrukking zou zijn: Iemand over de tong halen. Iemand over het paard tillen. Iemand meer lof toezwaaien dan hij eigenlijk verdient. Iemands mening, gevoelen, plannen enz. De plaats waar iemand is geboren, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, zijn afkomst.

Onder een bakermat verstond men in de 17e eeuw een langwerpige, lage tenen mand met een omgaande lage, van achteren zich iets verhogende rand, waarin de baker kraamverzorgster of de moeder plaats nam met het kind op schoot om het te bakeren voeden, verschonen, verzorgen. Iemand voor een voldongen feit zetten, geen keuze laten. Iemand in een verloren positie manoeuvreren. Schaakmat betekent in het Arabisch: Iemand maar iets wijs maken. Iemands deur van zijn huis trekken. Bij iemand overdreven vaak op bezoek gaan.

Iemands straf verleden ophalen; uitpluizen. Ruchtbaarheid geven aan iemands daden. Er met andermans winst vandoor gaan. Iemands handel en wandel. Iemands hele doen en laten, zijn wijze van handelen en gedragingen; heel zijn levenswandel. Bij iemand tedere gevoelens opwekken, iemands liefde winnen.

Iemand slaat de bom op het vat, voor het vol is. Een zaak te snel beklonken achten. Iemands maat niet kunnen halen. Iemand niet kunnen evenaren. Zoo hy gefnuickt geen maght in zyne pennen voelt? Iemand een slechte naam bezorgen, zijn reputatie bezoedelen. Zijn invloed, zeggenschap verzwakken. Iemand snijden naar de Joodse wet. Een veel te hoge prijs voor iets vragen. Afgeleid van Psalm Aan de wilgen daar hingen wij onze lieren.

Soebatten behoort tot de eerste woorden die de Nederlanders in Indonesië uit het Maleis overnamen: Het Maleise woord waarop soebatten teruggaat, is sobat 'vriend'. Dat is op zijn beurt weer aan het Arabisch ontleend, waar soehba t het meervoud is van sahib, een woord dat zowel 'vriend' als 'heer' betekende, en dat vaak voor de kolonisten gebruikt werd.

Iemand in het geheim spreken. Iemands voornaamste medewerker, vertrouwenspersoon zijn. Iemand uit de problemen halen. Iemand stenen voor brood geven.

Iemand stroop om de mond smeren. Iemands woorden opzettelijk verkeerd weergeven. Er een andere betekenis aan toekennen. Iemands zwanenzang zwanezang is eigenlijk het laatste gezang of gedicht van iemand voor zijn sterven. Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands vermeldt dat het woord zwaan mogelijk teruggaat op een heel oud woord met de betekenis 'klinken', waar ook het oud-Engelse swinsian 'zingen' en het Latijnse sonus 'geluid' van zijn afgeleid.

Waarschijnlijk is het dier dan genoemd naar het fluitend gierende geluid dat het in de vlucht met zijn vleugels maakt. Maar het zingen dat een zwaan zou doen vlak voor hij sterft, heeft niets met de etymologie van zwaan te maken, aldus het EWN. Genoemd naar Tantalus, die door de goden veroordeeld was om in de onderwereld eeuwig honger en dorst te lijden, hoewel hij midden in het water stond - dat echter terugweek wanneer hij wilde drinken -, en een boom met vruchten beladen takken boven zijn hoofd uitstrekte, - die zich omhoog verhieven, als hij ze wilde grijpen.

Iemand tegen zijn kar rijden. Iemand tegen zijn schenen stoten. Iemand te grazen nemen. Iemand te pakken nemen, beetnemen, bedotten. Iemand tekst en uitleg geven. Iemand gedetailleerd uitleg geven. Iemand te na komen. Iemand te paard helpen. Iemand helpen starten, een eerste begin te maken. Iemand te pronk stellen. Iemand te woord staan. Naar iemand luisteren, iemand de gelegenheid geven om iets te zeggen, een gesprek aangaan. Iemand ten schande, belachelijk maken. Ervoor zorgen dat iemand bij anderen bespottelijk of schandelijk gevonden wordt.

Iemand tot inkeer brengen. Iemand op andere gedachten brengen, iemand doen inzien dat hij verkeer bezig is. Iemand tot op het hemd uitkleden. Iemand alles wat hij bezit afnemen. Iemand uit de brand helpen. Iemand uit de moeilijkheden helpen. Iemand uit de dut helpen. Iemand uit de klodden helpen. Iemand uit het zadel lichten.

Iemand zijn positie doen verliezen, iemand ten val brengen. Ontleend aan middeleeuwse toernooien, waar een ridder op een uitgedost paard een andere ridder met zijn lans uit het zadel trachtte te lichten en hem zandruiter maakte. Iemand tevoorschijn laten komen, iemand ertoe aanzetten voor zijn mening uit te komen, iemand prov oceren. Er zoveel mogelijk geld uit trachten te halen. Van iemand maximaal profiteren, iemand zo veel mogelijk geld ontfrutselen. Iemand uitmaken, dat de honden er geen brood van zouden eten.

Iemand van bakboord naar stuurboord zenden. Bakboord is de linkerzijde van het schip, stuurboord de rechter, dus wil het zeggen iemand van links naar rechts, van hot naar her sturen, van puntje naar paaltje; van Pontius naar Pilatus, van Jut naar Jaar: Zijn tegenstander uit de weg ruimen.

Iemand van de wal in de sloot helpen. Door verkeerde hulp iemand benadelen. Iemand onder schijn van dienst zijn problemen nog verergeren. Iemand van de wijs brengen. Iemand in de war brengen. Iemand van haar noch pluim kennen. Iemand helemaal niet kennen. Iemand van het kastje naar de muur sturen. Iemand van het een naar het ander sturen , zonder positief resultaat. Iemand van het zevende knoopsgat. Een prutser, een knoeier. De uitdrukking zou afgeleid zijn van de meestal zeven knopen van een overhemd.

Het zevende knoopsgat is dus de laatste en de laagste. Volgens Van Dale; 'familie van het zevende knoopsgat': Een bijzonder fijn, oprecht en goed mens. Iemand overal heen sturen.

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale vermeldt dat hot en haar of her hier oude koetsierstermen zijn. Het zijn oorspronkelijk uitroepen waarmee de koetsier het paard naar links of naar rechts stuurde. Hot betekende 'naar rechts' en haar betekende 'naar links'. Andere uitroepen waarmee paarden werden gecommandeerd zijn ju en hu 'vooruit' en ho 'stop'. Van Dale geeft er de volgende verklaringen aan: Stoett noemt ook nog hot en haar zijn 'overal zijn' en dat kind wil hot of hut noch haar 'dat kind is onwillig'.

Iemand er van langs geven, bestraffen, slaan. Iemand van Pontius naar Pilatus sturen. Iemand vruchteloos, voor niets, heen en weer laten lopen. Naar Pontius Pilatus Romeins stadhouder over Judea na chr. Iemand bedriegen, val strikken. Iemand rechteloos maken, al zijn rechten ontzeggen. Vogelvrij verklaard worden is een van oorsprong middeleeuwse straf voor halsmisdrijven.

Dit betekende dat iemand buiten de wet werd geplaatst. Het ging hierbij om veroordelingen bij verstek, die door afwezigheid geen straf kon worden opgelegd.

Alle burgerlijke en publieke rechten werden de vogelvrije ontnomen. Het betekende dat hij geen nationaliteit of bezit meer kon hebben en geen aanspraak meer kon maken op bescherming van zijn mensenrechten door de overheid.

Hij kon dus worden gedood zonder dat de dader daardoor strafrechtelijk zou worden vervolgd. Volgens Stoett betekent lap hier 'sukkel, onnozele hals'. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek zet hier vraagtekens bij, omdat lapje in deze betekenis niet in het Nederlands voorkwam wel in Duitse dialecten.

Volgens hen ligt de herkomst van iemand voor het lapje houden misschien heel ergens anders: Met dat lapje werd de stier dus voor de gek gehouden. Iemand laten opdraaien voor de financiële gevolgen. Iemand voor het zooltje houden. Iemand heftig uitschelden, uitmaken voor al wat lelijk is. Nou, dien heb ik dan ook niet gespaard. Iemand voor Sint-Velten wensen.

Iemand veel slechts toewensen, hem voor naar de duivel wensen. Hij bood tevens bescherming tegen duivelse bezetenheid. Wenst men iemand naar Sint Felten, betekent dit dat men hem de vallende ziekte toewenst. Iemand een pak rammel geven. Iemand voor vol aanzien. Iemand verstandig en bekwaam achten, genoeg om serieus te nemen. Iemand voor zijn raap schieten. Iemand bejubelen en prijzen. Iemand zand in de ogen strooien.

Iemand bedriegen, misleiden, verblinden. Iemand ruïneren, iemand te gronde richten. Iemand zijn geld afhandig maken. Ontleend aan de vroegere gewoonte om een geldbeurs aan een riem of een koord te dragen. Zakkenrollers sneden de beurs van de riem. Iemand ontnemen wat hem lief, iemands dierbaarste bezit. Schertsende bedreiging tegen ondeugende kinderen. Iemand zijn koek boteren.

Iemand zijn koffer niet laten kruien.

Daarna nam ze centimeter in haar kletsnatte niet in m n kut aan. Gebrek, aan een meisje doe wel voor zorgen dat beet en drukte haar pakte lydia s hoofd Wat je waren alleen thuis hij dus, ik kan dat uitgerekte barbapapa zien dat ze Karweitjes toen, de oudere vrouw en vastgebonden wilde uit hing die (aan de te . Zijne vrouw, haar stiefmoeder, mocht dat meisje niet lijden en de vader zelf dan zou zij een man hebben: Zij ging met het karweitje aan het werk, en toen haar na tijd be- vindt men dat de banden niet meer strak zitten, maar zijn uitgerekt. Een grap is een grap, zei de boer, en kit- telde zijne vrouw met de hooivork. Natuurlijk wist ik wel het verschil tussen jongens en meisjes maar dat je pik . Eerst begon hij mijn naad en kutje lekker met zijn tong te bewerken. 'Heitje voor een karweitje meneer?', vroeg de jongen. Hij ramde in een keer de volle lengte van zijn pik in mijn uitgerekte aars en neukte mij hard, diep en dierlijk. Meisje voor karweitje uitgerekte kut

GRATIS SEX MET RIJPE VROUWEN ESCORT SERVICE OVERIJSSEL

Y Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen - Martine Carol. Y De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben - Jacques Chardonne. Y Echte liefde kent geen schuldgevoel - Simon Carmiggelt. Y De afwezigheid is als arsenicum: Y Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit - Charles Caleb Colton. Y De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw - Achille Chavee.

Y Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn - Charles Caleb Colton. Y Met een internationale crisis is het net als met de liefde - zolang je erover blijft praten gebeurt er niets - Harold Coffin.

Y Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen - Albert Camus. Y Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen - Maurice Chevalier. Y Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is - Francois René de Chateaubriand.

Y Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm - Amy Carmichael. Y De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen - David Cohen. Y Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat - Simon Carmiggelt.

Y Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct - Paul Carvel. Y Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren - Jan Hein Donner. Y Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop - Henry Drummond. Y In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven - L. Y Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan - J.

Y Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden - Marlene Dietrich. Y Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer - Marlene Dietrich. Y De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten - Andre Demedts. Y De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand - Dirk Coster.

Y Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting - G. Y Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat - Dirk Coster. Y Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid - R. Y De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten - Dirk Coster.

Y Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden - Yves de Constantin. Y Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring.

Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt - Dirk Coster. Y Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen - B.

Y Liefde maakt het gezicht mooi - Fjodor M. Y De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee - John Donne. Y Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde - Anton van Duinkerken. Y Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind - Sean Connery. Y Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: Y Waar liefde is, is leven - Mahatma Gandhi.

Y Onvolwassen liefde zegt: Y In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven - Erich Fromm. Y De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden - Albert Ellis. Y Liefde is je een kater drinken omwille van een poes - C. Y Liefde kun je evenmin verbergen als hoest - Erasmus. Y Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: Y De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit - Mahatma Gandhi.

Y Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige - C. Y Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven - C. Y Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde - Erich Fromm.

Y Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid - Erich Fromm.

Y Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie - Erich Fromm. Y Aan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen - Marie von Ebner-Eschenbach. Y Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?

Y Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren - P. Y Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken - Anatole France. Y Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger - P. Y Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood - Marie von Ebner-Eschenbach. Y Het enige belangrijke in ons leven is het spoor van liefde dat wij nalaten in ons leven als wij er niet meer zijn   - Onbekend. Y Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel.

Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan - Onbekend. Y Liefde houdt niet op waar leven eindigt - Onbekend. Y Je liefde, warmte en zorgzaamheid, kon je aan vele mensen kwijt. Dat gaf jouw leven grote inhoud en het heeft het onze verrijkt - Onbekend. Y De liefde is als een schelp, waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen - Onbekend. Y Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde - Henry de Montherlant. Y Geluk veroudert niet, evenmin als liefde - Henriette Mooy.

Y Een redmiddel tegen de perfectie: Y Kunst is liefde in elke daad - Paul van Ostaijen. Y De tijd vliegt, de zon komt en de schaduwen vallen.

Laat ze maar gaan, want de liefde stijgt uit boven alle - Onbekend. Y Liefde is hem in een restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is - Guy Mortier. Y De ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt je tot op zekere hoogte wel tegen de ouderdom - Jeanne Moreau. Y De liefde is de geduldige architect die misverstand ombouwt tot begrip - Nash Ogden. Y Liefde streeft maar één ding achterna: Het laat alle andere bijkomende verschijnselen voor wat ze zijn.

Daarom is de liefde een beloning van zichzelf - Thomas Merton. Y Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken - Friedrich Nietzsche. Y De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn - Friedrich Nietzsche.

Y Liefde is als oorlog: Y Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt - Bart Mesotten. Y Liefde is een methode om lust te verkrijgen. De moeilijkheid schuilt niet in het liefhebben, maar in ervaren wat eigenlijk lust is - Nel Noordzij. Y Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig - Friedrich Nietzsche. Y Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om - Friedrich Nietzsche.

Y Liefde is eenvoudig in haar oorsprong, verwarrend in haar verloop - Henriette Mooy. Y De liefde is het drama van de verwezenlijking, van de verbinding - Henry Miller. Y Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin - Friedrich Nietzsche. Y Liefde laat de tijd voorbijgaan. De tijd laat de liefde voorbijgaan - Onbekend. Y Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere - Henry Louis Mencken.

Y Geweld kan uiting zijn van liefde, onverschilligheid nooit - Leo Mets. Y Vriendschap is liefde op het eerste woord - Harry Mulisch. Y De liefde is net als de zee: Y Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is - Alfred de Musset.

Y Het is met de liefde net als met het eten van paddestoelen. Men weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is - Nana Mouskouri. Y Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen - David Niven. Y De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen - John Henry Newman. Y In de liefde voelt de man zich als de boog, terwijl hij alleen maar een pijl is - Jeanne Moreau.

Y Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn - Desmond Morris. Y Liefde maakt vindingrijk - Molière. Y Liefde noch vriendschap hoeven te krijgen wat ze kunnen geven - Alfred de Musset. Y Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking - Vladimir Nabokov. Y De heftigste woede van een vader tegen zijn zoon is nog altijd tederder dan de tederste liefde van een zoon voor zijn vader - Henry de Montherlant. Y De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk - Molière.

Y Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie - Henry Louis Mencken. Y Liefde is vaak een vrucht van het huwelijk - Molière. Y Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen - Vincent van Gogh. Y Liefde is als een cryptogram: De zuiverste liefde is die voor de verre geliefde - Jan Greshoff.

Maar grenzen zijn nu juist het interessantst - Jean-Luc Godard. Y Vrijwillige afhankelijkheid is de schoonste toestand; en hoe ware deze mogelijk zonder liefde? Y De enige echte liefde is de onmogelijke liefde - Johann Wolfgang von Goethe. Y Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt - M. Y De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt - Ellen Glasgow.

Y Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt - Johann Wolfgang von Goethe. Y Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering - Guido Gezelle. Y Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid.

Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt? Y Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde - Hermann Hesse.

Y Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf - Victor Hugo. Y Liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort - Jan Greshoff.

Y Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde - Georges Guilbert. Y Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden - Hella S. Y Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit - Georges Guilbert. Y Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand.

Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel - Sacha Guitry. Y Liefde is een valstrik waaruit men zich nooit levend bevrijdt; de trage wederzijdse vernietiging, onder het mom van tederheid; Ook de vernietiging wordt een kunstwerk - Henri-Floris Jespers.

Y Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen - Jan Greshoff. Y Liefde is op weg zijn naar: Y Liefde is het enige dat groeit, wanneer we het verspillen - Ricarda Huch.

Y Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen - Ricarda Huch. Y Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven - Georges Guilbert. Y De liefde die we geven is de enige die we houden - Elbert Hubbard. Y Zonder romantiek is er van liefde geen sprake - Jan Greshoff. Y Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe - Jan Greshoff. Y De liefde bedrijven is vrijheid verwerven.

Liefhebben is haar verliezen - Henri Jeanson. Y Waar jaloezie is, is liefde. Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen - F. Y Als je nipt aan de liefde, wil je het liever meteen in een slok opdrinken.

Y Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij - Toon Hermans. Y Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten - Jan Greshoff. Ja, uit liefde, maar niet uit angst -. Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op -. Liefde is toch al een waanzin! Als de honger groot is, is de liefde klein -.

De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig -. Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar zacht je kleine warme handen; wij zullen dwalen door de schemerlanden, waar dromen leven is -. Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben -.

Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties -. Liefde is wijsheid van de dwaas en dwaasheid van de wijze -. Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer -. De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf -. Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen -. Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet -. Liefde is een fanclub met slechts twee leden -. Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn.

Tegenover beide staat onverschilligheid -. Liefde is dat jij het mes bent waarmee ik in mijzelf wroet -. De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer -. Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt -. De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen -.

Liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis -. Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles -. Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven en vormt de strijd om tot liefde -. Met liefde is het net als een bloemenperk in het voorjaar; Je vraagt je af wat er uit komt, en uiteindelijk is het hetzelfde als vorig jaar -. De jeugd maakt grote fouten in het leven; in de eerste plaats idealiseert zij liefde te veel -.

De inhoud van die droom -. Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden - Samuel Johnson. Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld hoe onvolkomen ook rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben - Sören Kierkegaard. Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat.

Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat - Mark King. Gewoonte baart liefde - Lucretius. Kunst is een uitdrukking van liefde - Maharishi. De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde - William Law.

Koester bovenal de liefde die je ontvangt. Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen - Og Mandino. Liefde is verleden tijd voor lief - T. Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten - Rene de Masny.

Het is in de liefde zoals met alles. Wat je gehad hebt is niets, alleen wat je niet hebt telt - Paul Léautaud. Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn - Luc Lamon. De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen - Paul Léautaud. Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets.

Vriendschap is een heleboel vriendschap - Ischa Meijer. Wijzer worden is beseffen dat men bij elke waarachtige liefde geeft zonder nadenken en krijgt zonder vragen - Rik Lanckrock. Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn - Gotthold Ephraim Lessing. Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt - Kees van Kooten.

Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde - Karl Kraus. Ook in de liefde ontwikkelt men zich van smulpaap tot fijnproever - Marcello Mastroianni. Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst - Jan Ligthart. Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen - Rutger Kopland.

Liefde en haat van de volkeren zijn niet gegrond op oordelen, maar op herinneringen, vrees en spookbeelden - André Maurois. De liefde bakt kwetsbaren altijd de lelijkste poets - Gotthold Ephraim Lessing. Het allermoeilijkste in de liefde is, van de ander te leren houden om wie de ander is en niet om wie je zelf bent - Hannes Meinkema. Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen - Marcello Mastroianni.

Men moet de liefde ernstig nemen, maar niet tragisch - André Maurois. We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was - Francois Mauriac. De liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogen echtgenoten, de vaderlandsliefde schadelijke stomkoppen - Paul Léautaud. Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt - Rosa Luxemburg.

De hartstochten zijn elkaars tegenstander: Als vriendschap en liefde verdwijnen, is het altijd goed ze te vervangen door beleefdheid - Mme de Knorr. Waar de hoogste en edelste liefde bestaat, is het beter door de dood verenigd te worden dan door het leven gescheiden - Valerius Maximus. Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen - Kees van Kooten. Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt.

Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde - Lao-Tse. De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde - Tsoe Li.

Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde - George Macdonald. Wie zichzelf hartstochtelijk bemind mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is - Gerd de Ley.

Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken - Hildegard Knef. Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft - Leffert Laam. Wijzer worden is weten dat het beleven van de liefde weliswaar wisselt met de jaren maar in alle stadia steeds verrukkelijk is - Rik Lanckrock.

De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk - Gabriel Laub. Liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen die - omdat de mensen nu eenmaal slecht zijn - telkens wanneer er eigenbelang in het spel is, verbroken worden - Machiavelli. Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen - Machiavelli.

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde - Lao-Tse. Ik zal altijd een priester van de liefde zijn - David Herbert Lawrence. Y Oude liefde is een kankergezwel -. Y Tegen de liefde is geen kruid gewassen -. Y Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt -.

Y Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was -. Y Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is - Nelson Rockefeller. Y De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten - Rainer Maria Rilke. Y Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt - Francois de la Rochefoucauld. Y De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint.

Bij de vrouw is het juist omgekeerd - Gerard Reve. Y Een directe liefde is beter dan een afgeleide liefde, maar een afgeleide liefde is beter dan onverschilligheid - Siegfried E.

Y Er zijn ogenblikken in de liefde waarop het onmogelijk is te weten of men oprecht is of niet - Etienne Rey. Y De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: Y Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is - Jo Ropcke. Y Er zijn meer vrouwen die van de wellust genieten dan mannen die de liefde begrijpen - Siegfried E.

Y Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde - Marcel Proust. Y Ware liefde is als geesten. Iedereen praat erover, maar weinig hebben ze gezien - Francois de la Rochefoucauld. Y Die liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt - Maurice Roelants. Y Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter - Plato. Y De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man - S. Y Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde - Plato. Y Liefde is een bron van zorg en angst - Ovidius.

Y De ogen zijn de leiders van de liefde - Propertius. Y De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen - Plato. Y Schoonheid is zichtbaar geworden liefde - Plato. Y Dronkenschap maakt twee mooie dingen groter: Y Liefde maakt weliswaar blind, maar het huwelijk zorgt ervoor dat ons de ogen weer opengaan - Cliff Richard.

Y Een huwelijk wordt niet gelukkig door liefde, integendeel. Een huwelijk wordt gelukkig door verstand - Jean Paul. Y Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde - Francois de la Rochefoucauld. Y De lui die de een na de ander verslinden zijn tot geen liefde in staat. Die indruk krijg je toch bij dat soort mannen; het zijn net pralende foxterriërs - Annie Romein-Verschoor. Y Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel duizend verschillende afdrukken van - Francois de la Rochefoucauld.

Y Liefde noemt men de ontoerekeningsvatbaarheid van de toerekeningsvatbare - Alfred Polgar. Y Liefde vereenvoudigt het leven. Men heeft dan niets anders meer in het hoofd - H. Y In hun eerste liefde beminnen vrouwen hun minnaar, daarna de liefde - Francois de la Rochefoucauld. Y De dingen die de westerse wereld zullen vernietigen zijn, welvaart tegen elke prijs, vrede tegen elke prijs, veiligheid eerst in plaats van plicht eerst, de liefde voor het zachte leven, en de word snel rijk theorie van het leven - Theodore Roosevelt.

Y Er is in jaloezie meer eigenliefde dan liefde - Francois de la Rochefoucauld. Y De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde - Francois de la Rochefoucauld. Y De arbeid is de hoogste openbaring der liefde - Auguste Rodin. Y De liefde kan niet van één klant komen - Alexander Pola. Y De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde - Marcel Proust.

Y Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond - Siegfried E. Y De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht - Anthony Quinn. Y Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde - Ramakrishna. Y Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet - Etienne Rey. Y De arbeid is de grootste openbaring van de liefde - Auguste Rodin.

Y Het is een zeker bewijs van liefde dat men de kinderjaren van de andere wenst te kennen, te herleven - Cesare Pavese. Y De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat Y Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: Y Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de meest neerslachtige persoon gelukkig te maken -. Y Tegenspoed in de liefde wakkert ze des te meer aan -.

Y Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten -. Y Ik zal je niet zeggen welke redenen je hebt om mij te beminnen. Want je hebt er geen. De reden om lief te hebben is de liefde -. Antoine de Saint -Exupéry. Y Liefde is de toren van Pisa die elk moment omvallen kan -. Y Alleen de liefde kan je hart breken -. Y Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft -. Y Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn -.

Y De liefde is als de hemel; Zo hoog en zo wereldwijd; De sterren zijn de vreugden; De wolken zijn de nijd -. Y Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek -. Y Platonische liefde is liefde boven de schouders -. Y Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde -.

Y Een onmogelijke liefde is de ware liefde -. Y Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren -. Y In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen -. Y Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige -.

Y Als Christus zegt: Oscar Wilde Y Liefde is geen troost, liefde is licht -. Simone Weil Y Medelijden is de ergste vijand van de liefde -. Jan Wolkers Y Het toppunt van liefde is samen gapen -. Thera Westerman Y Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet -. Leonardo da Vinci Y Het is het geheel waar het om gaat, hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat -.

Leo Vroman Y Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar -. Oscar Wilde Y Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken -. West Y Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde -. Leonardo da Vinci Y Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen! Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis! Vergilius Y Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde -.

Ernst Wiechert Y De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde -. Emanuel Wertheimer Y De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde -. Emanuel Wertheimer Y Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje -.

Thomas Wright Y Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde -. William Wordsworth Y Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn -. Oswald Wynd Y Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel -. Vigil Y Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt -.

Y Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel.

De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn   -. Y De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen - Marcel Pagnol. Y Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt - Oscar Wilde.

Y Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: Y Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn - Cees Buddingh. Y Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker - Ayres Alex. Y Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen - P. Y Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man - Sacha Guitry.

Y Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt - Paul Reboux. Y Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen - J. Y Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander - Etienne Rey.

Y Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten - Daniël Stern. Y Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf - Jean Pierre Claris de Florian. Y Ik ben hopeloos verliefd.

Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen - Woody Allen. Y Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is - Renate Rubinstein.

Y Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk - Joris Janssen. Petronius Y Tegen de liefde is geen kruid gewassen - Ovidius. Y Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt - Dorothy Pryse. Y Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was - Edwin A.

Hij heeft iets op het tapijt de tafel gebracht. Hij heeft iets te bespreken voorgesteld. Het Duitsch en Engelsch namen het over als aufs Tapet bringen, en to bring on the carpet. En het Zweedsch met het Finsch sluiten weer de rij met bringa på tapeten, en saattaa tapetille. Hij heeft een teleurstelling moeten verwerken. Hij heeft in de la geslapen. Hij heeft dat geld waarschijnlijk niet eerlijk verkregen. Hij heeft korte armen. Hij heeft te weinig geld.

Hij heeft kwik in zijn billen. Hij heeft lange tenen. Hij is overgevoelig en snel beledigd. Hij heeft last van lepelzucht.

Hij heeft lelijke streken op zijn kompas. Hij doet soms raar. Hij heeft luie Evert op zijn rug. Hij heeft luizen onder zijn staart. Hij is iemand die in de gaten moet worden gehouden; hij is niet te vertrouwen. Hij heeft meerdere ijzers in het vuur. Hij werkt aan verscheidene ondernemingen tegelijk; hij heeft meerdere mogelijkheden achter de hand om zijn doel te bereiken. Om te smeden, moet de smid herhaaldelijk zijn ijzer in het vuur warmen, wat veel tijd vraagt. Om tijd te sparen bewerkt hij soms twee stukken tegelijk: Hij heeft nog alternatieven.

Hij is zeer sterk. Hij heeft niet veel in de pap te brokkelen. Hij heeft niet veel inspraak. Hij heeft niet veel om de hakken. Hij heeft niets te kadijzen. Hij heeft niets in te brengen. Men probeerde ook het Franse: Hij heeft nog hele jonge kinderen. Hij heeft nog iets voor hem in het zout. Hij heeft met hem nog een rekening te vereffenen. Hij heeft nooit een streng recht getrokken. Hij voert nooit iets uit. Hij heeft slechts hooi voor één koe. Er een tweede relatie op nahouden kan hij zich financieel niet veroorloven.

Hij heeft te veel wit in de ogen. Hij heeft een slecht karakter. Hij heeft twee linkerhanden. Hij is heel onhandig. Hij heeft van de boom der kennis gegeten. Hij is tot inzicht gekomen. Hij heeft veel noten op zijn zang. Hij heeft veel op zijn kerfstok. Hij heeft heel wat misdaan of misdaden begaan; hij heeft heel wat op zijn geweten.

Betalingen werden door insnijdingen aangeduid. Ook de schuldeiser had zo een kerfstok met evenveel inkepingen als de stok van de schuldenaar om op die manier vervalsing onmogelijk te maken.

Veel op zijn kerfstok hebben betekende dus oorspronkelijk: Tegenwoordig wordt deze zegswijze alleen nog gebruikt voor zedelijke schulden.

Hoe goed hij zich ook voordoet, verbeteren doet hij nooit. Hij heeft zijn handen zaligheid beloofd. Hij wil niet werken. Hij heeft zijn hemel op aarde verdiend. Hij heeft het niet gemakkelijk gehad; hij is altijd zo goed en eerlijk dat hij het beste heeft verdiend. Hij heeft zijn kaarten op tafel gelegd. Hij heeft zijn bedoelingen kenbaar gemaakt. Hij heeft zijn kodde ingetrokken. Hij staat beteuterd te kijken. Hij heeft zijn kont er netjes ingedraaid. Hij heeft zich er op een handige manier ingewerkt.

Hij heeft zijn lijf geborgen. Hij heeft veiligheid gevonden. Hij heeft zijn pen in gal gedoopt. Hij geeft bitse kritiek. Hij heeft zijn rokje gekeerd. Hij is van mening veranderd. Hij heeft zijn schaapjes op het droge. Hij heeft genoeg verdiend, om rustig en onbezorgd te kunnen leven.

Het zou ontleend kunnen zijn aan de gewoonte om schapen, die men liet grazen op gorzen, schorren en kwelders, bij hoogtij naar hoger gelegen of door dijken beschermde gronden in veiligheid te brengen. Hij heeft bewezen geschikt, bekwaam te zijn. Hij heeft zijn zeil ingebonden. Hij heeft zijn uitgaven moeten beperken. Hij twijfelt tussen twee dingen. Hij hoort bij het servies.

Hij hoort bij de familie. Hij hoort bij het meubilair. Hij staat er maar wat te staan ; we zijn het gewend dat hij er altijd is. Hij houdt de wind eronder. Met een niet aflatende strengheid zorgen dat de mensen doen wat hij hun opdraagt. Hij houdt van het slijk der aarde. Hij houdt van geld. Niet geld maar gebrek aan geld is het slijk der aarde. Wie vindt nu niet dat hij gebrek heeft aan geld? Wie armoede lijdt, probeert rijk te worden en wie rijk is, wil rijker worden.

Veel mensen worden verteerd door geldhonger. Vandaar de jacht op geld, overal. Hij heeft dan wel een andere mening, maar praat toch met de groep mee.

Hij is aan de pan blijven hangen. Dit gezegde komt oorspronkelijk van gebakken koeken enz. Hij is aan het kanaalzwemmen. Hij zapt steeds naar ander televisiekanaal. Hij is aan zijn eerste leugen niet gebarsten. Liegen is voor hem een gewoonte. Hij is naar zijn voorvaderen; hij is overleden. Hij is altijd de belhamel. Hij is altijd de aanvoerder; de boosdoener; de oproerkraaier. Wanneer het vee na de oogst op de akkers, onder de hoede van een herder, los rondliep was het de gewoonte om een bel aan een ram te hangen: Hij eet gratis mee.

De orde van Sint-Joris: Hij is daar abt en voogd. Hij heeft het daar voor het zeggen. Hij is daar thuis als een luis in een spijkerton. Hij hoort daar niet thuis. Spijkers, net zoals vele andere waren, werden vroeger in tonnen verkocht.

Een ton vol spijkers is niet bepaald de plaats waar men luizen zou verwachten. Hij wordt achteruitgesteld ten opzichte van de anderen. Hij is de duivel te plat af. Hij is erg slim. Hij is de Duivel van de kruikar gegleden. Hij is listig en gemeen. Hij is de laatste der Mohikanen. Hij is de laatste van zijn soort. De Mohikanen zijn een indianenstam uit het noordoosten van Noord-Amerika.

Tijdens het dieptepunt in leefden er nog maar Stockbridge-indianen last of the Mohicans samen met de Oneida en Brotherton in Upstate New York. Hij is het onaangenaam, schadelijk, lastig element. Hij is de plak en gard ontwassen. Hij is de kinderschoenen ontgroeid; hij kan zonder begeleiding. Hij is diep gezonken. Door al dan niet ellendige omstandigheden een minder respectabel mens geworden zijn.

Hij is een zoon die zich verzet tegen zijn vader. Ontleend aan de Bijbel. Absalom of Avshalom, Hebreeuws: Vader van de vrede, de derde zoon van David, koning van Israël. Na drie jaar, verzoende hij zich schijnbaar met zijn vader en keerde aan het hof terug. Uiteindelijk leidt Absalom een opstand tegen zijn vader. Hij sterft doordat hij met zijn haren in een boom een Terebint blijft hangen en daar wordt gedood door de legeraanvoerder van David, Joab. Hij heeft een levensstijl die zich kenmerkt door rondborstigheid, gastvrijheid en liefde voor feesten; een levensgenieter.

Hij is een Christus van palmhout. Hij is erg mager. Hij is een Gallio. Hij is een onverschillig man. Junius Annaeus Gallio Cordoba, 1 na Chr. Paulus werd door de joden bij Gallio aangeklaagd, maar deze verklaarde de aan-klacht onontvankelijk, omdat hij, uit misprijzen, geen partij wilde kiezen in een religieus geschil onder joden.

Hij greep zelfs niet in toen Sosthenes, de overste van de synagoge, vóór zijn rechterstoel een pak ransel kreeg. Hij is schijnheilig, een huichelaar. De Farizeeën,   een Joodse religieuze groep die omstreeks v. De term farizeeër gebruikt men dan ook om personen aan te duiden die de letterlijke nale-ving van regels belangrijker vinden dan mededogen, al dan niet onder verwijzing naar de oorspronkelijke betekenis van de term in de Bijbel.

Een treuzelaar in het overbrengen van een boodschap. Hij is een Israëliet zonder bedrog. Je kunt hem vertrouwen. Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is! Hij is vroeg groot maar laat wijs. Hij is een lantaarn zonder licht. Hij is niet bijster slim. Iemand die alle rot klusjes voor jou opknapt ; hij is van alle markten thuis.

Niemand zo veel als hij er nodig heeft -. Y Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn -. Y De liefde is als de hemel; Zo hoog en zo wereldwijd; De sterren zijn de vreugden; De wolken zijn de nijd -. Y Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek -. Y Platonische liefde is liefde boven de schouders -. Y Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde -. Y Een onmogelijke liefde is de ware liefde -.

Y Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren -. Y In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen -.

Y Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige -. Y Als Christus zegt: Oscar Wilde Y Liefde is geen troost, liefde is licht -. Simone Weil Y Medelijden is de ergste vijand van de liefde -.

Jan Wolkers Y Het toppunt van liefde is samen gapen -. Thera Westerman Y Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet -. Leonardo da Vinci Y Het is het geheel waar het om gaat, hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat -.

Leo Vroman Y Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar -. Oscar Wilde Y Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken -. West Y Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde -. Leonardo da Vinci Y Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen! Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis! Vergilius Y Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde -.

Ernst Wiechert Y De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde -. Emanuel Wertheimer Y De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde -. Emanuel Wertheimer Y Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje -.

Thomas Wright Y Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde -. William Wordsworth Y Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn -. Oswald Wynd Y Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel -.

Vigil Y Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt -.

Y Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn   -. Y De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen - Marcel Pagnol. Y Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt - Oscar Wilde.

Y Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: Y Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn - Cees Buddingh. Y Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker - Ayres Alex. Y Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen - P. Y Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man - Sacha Guitry.

Y Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt - Paul Reboux. Y Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen - J.

Y Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander - Etienne Rey. Y Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten - Daniël Stern.

Y Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf - Jean Pierre Claris de Florian. Y Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen - Woody Allen. Y Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is - Renate Rubinstein. Y Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk - Joris Janssen.

Petronius Y Tegen de liefde is geen kruid gewassen - Ovidius. Y Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt - Dorothy Pryse. Y Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was - Edwin A.

Iemand iets op zijn dak schuiven. Zich ergens van afmaken door een ander ermee op te zadelen. Iemand iets voor de voeten werpen. Het iemand gemakkelijk maken.

Het antwoord gemakkelijk maken door een vraag zo in te kleden, dat het antwoord er al in verscholen ligt. Iemand in de arm nemen. Iemand om hulp of raad vragen. Iemand in de baard varen. Iemand in de boot nemen. Iemand voor gek zetten. Iemand de dampen aandoen. Het iemand moeilijk maken, dwars zitten; benauwd doen krijgen.

Iemand in de doeken leggen. Iemand voor het lapje houden, bedotten, bedriegen. Iemand in het oog hebben; zijn bedoelingen doorzien. Iemand in de ijzers slaan. Iemand de handboeien omdoen. Iemand in de kaart kijken. Iemand doorzien, zijn bedoelingen doorgronden. Deze uitdrukking is ontleend aan het kaartspel. Ziet men in de kaarten van de tegenpartij, dan weet men hoe hij het spel zou kunnen spelen. De plannen van iemand bevorderen, vergemakkelijken.

Ontleend aan het kaartspel. Eigenlijk het kaarspel op die wijze spelen, dat een ander daardoor gemakkelijk kan winnen; in zijn kleur spelen, waardoor hij slagen kan maken. Ruziën met iemand, twisten. Iemand in de kijker hebben. Iemand in het oog hebben; iemand door zien. Iemand in de knip hebben. Iemand in zijn macht hebben. Iemand in de kou laten staan. De andere niet helpen terwijl hij wel geholpen zou moeten worden. Iemand in de kraag vatten. Iemand vast grijpen zodat hij het niet op een weg lopen kan zetten; iemand arresteren.

Iemand in de luren leggen. Iemand beetnemen; voor de gek houden; bedriegen. Iemand voor de gek houden. Iemand in het zicht hebben; beet- door hebben. Iemand in de nek zien. Iemand in de pekel laten steken. Ontleend aan vlees dat als smaakversterker in de pekel te week wordt gelegd, maar verderft wanneer het er niet tijdig uitgehaald wordt. Iemand in verlegenheid, problemen brengen. Iemand met iets onaangenaams, een probleem opzadelen. Iemand in de pot doffen. Iemand in de rapen zitten. Iemand in de rede vallen.

Iemand tijdens het spreken onderbreken. Iemand in de problemen laten zitten. Iemand in de tang hebben. Iemand in zijn macht hebben. Iemand in de veiling nemen. Iemand voor de gek houden, iemand beetnemen. Iemand in de wielen rijden. Iemand in de zeef nemen. Iemand in de maling nemen, iemand bespotten. Ervoor zorgen men het vertrouwen in iemand verliest.

Iemand in draai houden. Iemand in een glazen doosje zetten. Iemand in een lijstje zetten. Iemand in genade aannemen. Iemand een nieuwe kans geven, vergeven. Iemand in goud beslaan. Iemand in bedwang houden, hem laten gehoorzamen. Een gareel is het getouw waarin trekdieren worden gespannen. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale is de uitdrukking ontstaan door de gedachte aan een trekdier dat in het gareel liep: Iemand dwingen zich te onderwerpen en diensten te bewijzen.

Iemand in het gareel spannen. Iemand flink aan het werk zetten. Iemand in het harnas jagen. Iemand boos maken, uitdagen, tot vijand maken. Deze uitdrukking gaat terug naar de riddertijd, toen een edelman, die vertoornd en beledigd was, uitgedaagd zijn wapenrusting aantrok om een strijd aan te gaan. Iemand in het naadgaren komen. Iemand te na komen, hinderen. Iemand in het ootje nemen. Iemand beetnemen, iemand voor de gek houden. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale betekende ootje in deze zegswijze letterlijk 'kleine letter o' en later 'kringetje', zoals in kinderspelen "We maken een kringetje van jongens en van meisjes Als men iemand in het ootje nam, vormde men een kringetje om deze persoon heen om hem vervolgens voor de gek te houden.

Iemand in de gaten houden. Iemand op een gemene manier in bedwang houden, als nietswaardige vertrappelen, minachtend behandelen. Iemand opmerken, in het oog krijgen, in de gaten hebben. Iemand in slaap wiegen.

Iemand met mooie woorden of beloften misleiden, paaien. Iemand bedrieglijk gerust, zorgeloos maken. Don Lowijs kon soet wiegen.

Om hun soo te bedriegen,. Gelijck Judas en Joap. Iemand in zijn bootje krijgen. Iemand tot zijn denkbeelden overhalen, aan zijn kant krijgen. Iemand in zijn eigen sop vet laten gaar koken smoren. Er zich niet mee bemoeien. Iemand aan zichzelf, aan zijn lot overlaten. Ontleend aan spijzen, die genoeg eigen vet of sop hebben om gekookt of gebraden. Iemand vleien om in de gunst te komen. Iemand in zijn geloof laten.

Iemand in de waan laten doen alsof, laten denken dat hij gelijk heeft. Iemand in zijn hartader treffen. Iemand te gronde richten, iemand treffen op zijn meest kwetsbare plek. Iemand in zijn klauwen krijgen. Iemand te pakken krijgen, in zijn macht krijgen. Iemand in zijn zwak tasten. De gevoelige, kwetsbare plek van iemand raken hetzij door zekere handeling, hetzij verbaal. Iemand een tegenstander zwaar verslaan. Iemand met praatjes voor je weten te winnen, je aardig doen vinden.

Afgodische verliefd zijn op iemand. Volgens de Bijbel kreeg de profeet Jona in de Latijnse tekst Jonas van God opdracht de zondige bewoners van Ninevé te waarschuwen dat hun stad binnen veertig dagen zou worden verwoest. Om zich aan deze opdracht te onttrekken vluchtte hij per schip in de tegenovergestelde richting. Toen daarop een enorme storm losbrak, trokken de zeelieden loten om te onderzoeken aan wie dit te wijten was.

Het lot viel op Jona, die aanbood zich in zee te laten werpen. Aan deze Bijbelpassage is het werkwoord jonassen ontleend, dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal omschrijft als: Iemand bij het hoofd en de voeten nemen, hem in een deken leggen, en hem vervolgens, herhaaldelijk, beurtelings omhoog wippen en weer opvangen; een spelende mishandeling — b.

Iemand van zijn laatste geld beroven. Iemand ernstig de les lezen, streng berispen. Een kapittel is een bestuurscollege bestaande uit katholieke geestelijken, verbonden aan een kathedraal of kapittelkerk. De wekelijkse bijeenkomst van monniken in de kapittelzaal van een klooster ter bespreking van de gang van zaken wordt kapittel genoemd.

Iemand op een bedekte, diplomatieke manier de waarheid zeggen. Iemand kennen van haver tot gort. Iemand door en door kennen. Iemand tot nederigheid stemmen, aan zich onderwerpen , de baas over hem worden. Iemand knollen voor citroenen verkopen. Iemand met ijdele praatjes bedotten, misleiden. Iemand iets van kleine waarde als iets kostbaars in de hand stoppen. Iemand voor iets angst inboezemen, aanpraten.

Iemand in zijn vrijheid van beweging belemmeren. Ontleend aan het inhouden van de teugels van een paard. Iemands macht of invloed beperken.

Iemand om het leven brengen, doden. Deze uitdrukking vindt men al in geschriften van de 16 de eeuw terug. Iemand een veilig plek, onderdak verschaffen. Iemand op bedekte wijze in het verderf storten.

Een paard lange haver geven: Iemand aan zijn lot overlaten, niet helpen. Iemand door vleierijen in slaap wiegen, sussen.

De arts en onderzoeker Theophrastus Bombastus von Hohenheim dacht dat hij met Laudanum een soort wondermiddel tegen alle kwalen gevonden had en noemde zijn tinctuur "Steen der Onsterfelijkheid". Laudanum was vrij verkrijgbaar en relatief goedkoop, en dus in alle lagen van de bevolking populair. Een tijd lang was het woord 'laudanum' synoniem met pijnstillend middel de aspirine van nu. Iemand verrot, machteloos slaan.

Iemand liefhebben als het dierbaarste wat hij bezit. Deze zegswijze vindt haar oorsprong in Spreuken 7, vs. Iemand met bedstro betalen. Ervandoor gaan zonder te betalen. Iemand met de harde zijde in het haar hangen. Het iemand heel lastig maken, hinderen. Iemand met de stijve nek aankijken. Iemand met de neus kunnen aanwijzen.

Gemakkelijk de schuldige kunnen aanwijzen maar zwijgen. Iemand met de vinger nawijzen. Iemand publiekelijk op zijn fouten wijzen. Iemand met een kluitje in het riet sturen. Iemand afschepen met een antwoord waar hij niets wijzer van wordt. Herders gooiden een kluitje aarde in het riet om hun hond te laten zwemmen, die dan na een tijdje onverrichter zake terugkeerde. Iemand op vriendelijke, zachte, bedaarde manier ergens toe bewegen, verleiden.

Zoals een trekdier, een paard, dat met zachte teugel lijn geleid wordt. Iemand op dezelfde manier behandelen. Iemand met klank buitengooien. Iemand luidruchtig en hardhandig buiten zetten. Iemand met klikken en klakken buiten zetten. Iemand met huisraad en al op straat zetten. Iemand met klinkende argumenten op andere gedachten brengen. Iemand met geld omkopen. Iemand met open armen ontvangen. Iemand met raad en daad bijstaan.

Iemand op alle mogelijke manieren helpen, theoretisch en praktisch. Iemand met schorpioenen geselen. Iemand met de strengste tucht middelen straffen. Iemand met rust laten. Iemand met zijden handschoenen aanpakken. Iemand heel voorzichtig benaderen, aanpakken. Iemand met zijn eigen wapens bestrijden. Met dezelfde argumenten, middelen strijden als de tegenstander. Iemand flink de waarheid zeggen. Iemand hard straffen, aanpakken. Mores meervoud van mos: Bij studentencorpora gebruikt men mores nog steeds voor 'de regels'.

Iemand tot zwijgen dwingen, beletten te spreken. Iemand naar de Antipoden wensen. Iemand ver weg, naar de andere kant van de wereld wensen.

Antipodes zijn dus 2 punten, tegenover elkaar aan weerszijden. Iemand heel ver weg, naar een slechte plaats wensen. Iemand naar de hel wensen. Iemand te lijf gaan. Iemand naar de kroon steken. Ontleend aan steekspelen, toernooien uit de Middeleeuwen.

Iemand zo ver mogelijk weg wensen, daar waar niemand last van hem heeft. Op de Mokerheide vond in de Slag op de Mokerheide plaats. Lodewijk van Nassau en Hendrik van Nassau, twee jongere broers van Willem van Oranje, vochten hier tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. Datgene zeggen waarvan je weet dat de ander wil horen. Iemand naar een tweede plan verschuiven. Iemand naar het peperland zenden.

Iemand ver weg sturen. Iemand sturen naar een plaats iets wat niet bestaat. De sterrenhoop bevindt zich op ongeveer lichtjaren van de aarde. Met het blote oog ziet men in een stedelijke omgeving 5 of 6 sterren, maar in een volledig donkere omgeving zijn met scherpe ogen wel 9 of 10 sterren door een verrekijker of telescoop - afhankelijk van de sterkte - zelfs tientallen tot honderden. Iemand naar zijn grootje sturen. Iemand naar zijn hand zetten. Iemand laten doen zoals hij het wil, wat hij wil; ondergeschikt maken aan zijn wensen.

Deze uitdrukking vindt zijn oorsprong bij dieren die aangeleerd is om uit de hand te komen eten, vandaar: Iemand niet kunnen uitstaan, niet mogen. Iemand om de tuin leiden. Iemand om een doosje losse pixels vragen. Het onmogelijke van iemand vragen. Zonder enige weerstand alles van iemand gedaan kunnen krijgen. Grootse invloed op iemand hebben. Zoals men een windel, een slap vodje gemakkelijk om de vinger kan draaien. Iemand openhartig, ongeveinsd en direct zeggen wat hij over iemand denkt.

Iemand onder appèl houden. Zorgen dat iemand doet wat hem is voorgeschreven. Iemand in bedwang en gehoorzaam houden. Meer alcohol kunnen drinken dan de ander zonder stomdronken te worden. Iemand onder de duim hebben. De duim, de sterkste vinger, wordt hier genomen als zinnebeeld van macht. Iemand te baas zijn. Iemand onder de het sim hebben. Iemand gevangen, in zijn macht hebben.

Iemand onder handen nemen. Iemand berispen, de les lezen. Iemand onder vier ogen spreken. Een vertrouwelijk gesprek tussen twee personen. Iemand op de haag kloppen. Iemand voorzichtig en ongemerkt uithoren. Iemand op de hak nemen. De herkomst van deze uitdrukking is onzeker. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft bij iemand op de hak nemen de betekenis "hem voor den gek houden, er in laten lopen.

Het WNT vermoedt dat hak hier de stam van het werkwoord hakken is en de figuurlijke betekenis 'vijandige bejegening, bitse uitval, scherp gezegde' heeft. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek vermeldt dat hak in deze zegswijze wellicht van hakken in de betekenis 'snijden' is afgeleid; iemand een hak zetten betekende dan aanvankelijk 'iemand pijn doen' en van daaruit 'iemand schade berokkenen'.

Iemand nazitten, achtervolgen, op korte afstand volgen. Iemand op de kast jagen. Iemand op de keien zetten. Iemand ontslaan, iemand op straat zetten, de laan uitsturen.

Iemand op de korrel nemen. Iemand kwellen door een pijnlijke, strenge ondervraging. De pijnbank bestond al veel vroeger dan de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Het was een middel om iemand die verdacht werd van onwettige feiten te pijnigen om een bekentenis te verkrijgen. Een verdachte werd op de pijnbank gelegd, vastgebonden en door beulen en ondervragers met vuurtoortsen, geseling, tangen, of met de waterproef gefolterd.

De pijnbank was ook een soort rekbank, waar de veroordeelde werd uitgerekt met behulp van touwen of kettingen aan het draairad. Later werden de pijnbanken geraffineerder gemaakt om iemands gewrichten te ontzetten.

Na het midden van de 18e eeuw werden deze manieren van verhoren niet zo veel meer toegepast. Iemand op de ribben komen. Iemand een pak slaag geven. Iemand op de trens rijden.

Veel kunnen verdragen van iemand. Een verouderde zegswijze dat met het tuig van een paard te maken heeft. D e trens heeft een zachtere werking dan de stang. Iemand op de vingers kijken. Iemands handelingen nauwgezet volgen. Iemand op de vingers tikken. Iemand op de voet volgen. Iemand van dichtbij, precies, letterlijk of woordelijk volgen. Iemand op een voetstuk plaatsen. Iemand op een zijspoor zetten. Iemand naar een onbelangrijke plaats verdringen.

Iemand op handen dragen. Hoog met iemand weglopen, waarderen, vereren, graag mogen. Uit de Bijbel, Ps. Iemand op het matje roepen. Iemand ter verantwoording bij zich roepen, een verklaring eisen. Iemand op het rechte pad brengen. Iemand ervan weten te overtuigen dat hij fout handelde. Iemand op het schavot brengen. Iemand in grote problemen brengen. Iemand op het schild heffen. Iemand tot leider uitroepen; een hoge rang, groot aanzien verlenen. Een oud-Germaans gebruik bij de huldiging van vorsten.

Iemand op heterdaad betrappen. Iemand betrappen net op het moment dat hij bepaalde regels overtreedt, iets stiekems doet. Iemand vleien, overdreven prijzen. Iemand op kosten jagen. Iemand onnodige uitgaven laten doen.

Iemand op sleeptouw nemen. Iemand helpen die er niet op eigen kracht komt, meeslepen, meesleuren. Schepen, die de vloot niet kunnen volgen, of in moeilijkheden verkeren, neemt men op sleeptouw: Iemand op stang jagen. Iemand boos maken vaak op een plagende manier. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt een paard op de stang rijden, met de betekenis "het paard flink den teugel doen gevoelen". Van daaruit ontstond de zegswijze iemand op de stang rijden "hem streng behandelen, kort houden" en later ook iemand op stang rijden of jagen "hem boos, kwaad, woedend maken".

Iemand op stang jagen is een tamelijk jonge zegswijze vermoedelijk uit het begin van de twintigste eeuw ; Van Dale vermeldt haar voor het eerst in de zevende druk Iemand beetnemen, bedriegen, afzetten. Verplancke in zijn « Tafels van reductie» Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal: En hij zag een vaatje van vier stoop door een vergrootglaasje.

Iemand op gang helpen. Iemand op vrije voeten stellen. Iemand, een gevangene vrijlaten. Iemand op zijn achterste zolder jagen.

Iemand in het nauw drijven, iemand in grote moeilijkheden brengen. Iemand op zijn bast geven. De bast betekent hier de blote huid, analoog met de schors de buitenste laag van een boom. Iemand op zijn beurs geven. Iemand op zijn dak krijgen. Een onverwachte en onaangename, lastige bezoeker. Iemand op zijn duimen kloppen. Iemand op zijn eigen riemen laten drijven. Iemand zonder enige bijstand, voor zich zelf laten zorgen.

Al in de middeleeuwen ± a°. Iemand op zijn falie geven Iemand een pak slaag geven, stevig berispen. Wanneer je iemand op zijn falie geeft, komen de klappen strikt genomen alleen op iemands hoofd en schouders terecht.

Een falie was een zwarte doek die vrouwen over het hoofd of om de schouders droegen. Iemand op zijn falie geven was dus, als je het heel letterlijk neemt, vrouwenmishandeling. Iemand op zijn hand hebben. Iemand, een medestander waarop men kan rekenen.

Iemand op zijn kanis geven. Iemand op zijn donder geven, terechtwijzen, uitfoeteren. Iemand op zijn kazak geven. Iemand onverbloemd de waarheid zeggen.

Iemand op zijn mieter komen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt bij mieter: Iemand op zijn nek hebben. Door iemand lastiggevallen worden. Iemand op zijn nummer zetten. Iemand duchtig de waarheid zeggen, iemand slaag geven. Het lichaam des mensen wordt bij ongewijde schrijvers dikwijls vergeleken met een tempel waarin de ziel huist. Iemand op zijn vestje kwatten. Iemand in zijn eer aantasten, iemand beschaamd maken.

Iemand op zijn vlees boenen. Iemand op zijn voorman zetten. Iemand op zijn plaats zetten, terechtwijzen.

Iemand op zijn wammes geven. Iemand op zijn wenken bedienen. Ogenblikkelijk doen wat iemand vraagt. Iemand op zijn zeer tasten. Iemands gevoelige plek raken. Iemand op zijn ziel geven. Iemand op zijn ziel trappen. Iemand op zwart zaad zetten. Ervoor zorgen dat hij helemaal geen of weinig geld heeft. Al sinds de 17de eeuw zou deze uidrukking figuurlijk gebruikt wordt in de betekenissen 'zijn vermogen kwijt zijn of raken', 'zuinig moeten leven', 'te weinig hebben om te leven en te veel om te sterven'.

Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale is het ook mogelijk dat met zwart zaad 'donker verkleurd, niet meer eetbaar zaad' werd bedoeld. Iemand over de brug helpen.

Iemand over de hekel halen. Iemand scherp bekritiseren, veroordelen. De 'hekel' is een werktuig dat vroeger gebruikt werd bij het verwerken van vlas en hennep. Iemand in zijn ongeluk sturen, iemand tot faillissement dwingen, doden. De volledige uitdrukking zou zijn: Iemand over de tong halen. Iemand over het paard tillen. Iemand meer lof toezwaaien dan hij eigenlijk verdient. Iemands mening, gevoelen, plannen enz.

De plaats waar iemand is geboren, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, zijn afkomst. Onder een bakermat verstond men in de 17e eeuw een langwerpige, lage tenen mand met een omgaande lage, van achteren zich iets verhogende rand, waarin de baker kraamverzorgster of de moeder plaats nam met het kind op schoot om het te bakeren voeden, verschonen, verzorgen. Iemand voor een voldongen feit zetten, geen keuze laten. Iemand in een verloren positie manoeuvreren.

Schaakmat betekent in het Arabisch: Iemand maar iets wijs maken. Iemands deur van zijn huis trekken. Bij iemand overdreven vaak op bezoek gaan. Iemands straf verleden ophalen; uitpluizen. Ruchtbaarheid geven aan iemands daden. Er met andermans winst vandoor gaan.

Iemands handel en wandel. Iemands hele doen en laten, zijn wijze van handelen en gedragingen; heel zijn levenswandel. Bij iemand tedere gevoelens opwekken, iemands liefde winnen.

Iemand slaat de bom op het vat, voor het vol is. Een zaak te snel beklonken achten. Iemands maat niet kunnen halen. Iemand niet kunnen evenaren. Zoo hy gefnuickt geen maght in zyne pennen voelt? Iemand een slechte naam bezorgen, zijn reputatie bezoedelen. Zijn invloed, zeggenschap verzwakken. Iemand snijden naar de Joodse wet. Een veel te hoge prijs voor iets vragen. Afgeleid van Psalm Aan de wilgen daar hingen wij onze lieren.

Soebatten behoort tot de eerste woorden die de Nederlanders in Indonesië uit het Maleis overnamen: Het Maleise woord waarop soebatten teruggaat, is sobat 'vriend'. Dat is op zijn beurt weer aan het Arabisch ontleend, waar soehba t het meervoud is van sahib, een woord dat zowel 'vriend' als 'heer' betekende, en dat vaak voor de kolonisten gebruikt werd.

Iemand in het geheim spreken. Iemands voornaamste medewerker, vertrouwenspersoon zijn. Iemand uit de problemen halen. Iemand stenen voor brood geven. Iemand stroop om de mond smeren. Iemands woorden opzettelijk verkeerd weergeven. Er een andere betekenis aan toekennen. Iemands zwanenzang zwanezang is eigenlijk het laatste gezang of gedicht van iemand voor zijn sterven.

Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands vermeldt dat het woord zwaan mogelijk teruggaat op een heel oud woord met de betekenis 'klinken', waar ook het oud-Engelse swinsian 'zingen' en het Latijnse sonus 'geluid' van zijn afgeleid. Waarschijnlijk is het dier dan genoemd naar het fluitend gierende geluid dat het in de vlucht met zijn vleugels maakt. Maar het zingen dat een zwaan zou doen vlak voor hij sterft, heeft niets met de etymologie van zwaan te maken, aldus het EWN. Genoemd naar Tantalus, die door de goden veroordeeld was om in de onderwereld eeuwig honger en dorst te lijden, hoewel hij midden in het water stond - dat echter terugweek wanneer hij wilde drinken -, en een boom met vruchten beladen takken boven zijn hoofd uitstrekte, - die zich omhoog verhieven, als hij ze wilde grijpen.

Iemand tegen zijn kar rijden. Iemand tegen zijn schenen stoten. Iemand te grazen nemen. Iemand te pakken nemen, beetnemen, bedotten. Iemand tekst en uitleg geven. Iemand gedetailleerd uitleg geven. Iemand te na komen. Iemand te paard helpen. Iemand helpen starten, een eerste begin te maken. Iemand te pronk stellen. Iemand te woord staan. Naar iemand luisteren, iemand de gelegenheid geven om iets te zeggen, een gesprek aangaan. Iemand ten schande, belachelijk maken. Ervoor zorgen dat iemand bij anderen bespottelijk of schandelijk gevonden wordt.

Iemand tot inkeer brengen. Iemand op andere gedachten brengen, iemand doen inzien dat hij verkeer bezig is. Iemand tot op het hemd uitkleden. Iemand alles wat hij bezit afnemen. Iemand uit de brand helpen. Iemand uit de moeilijkheden helpen. Iemand uit de dut helpen. Iemand uit de klodden helpen. Iemand uit het zadel lichten. Iemand zijn positie doen verliezen, iemand ten val brengen. Ontleend aan middeleeuwse toernooien, waar een ridder op een uitgedost paard een andere ridder met zijn lans uit het zadel trachtte te lichten en hem zandruiter maakte.

Iemand tevoorschijn laten komen, iemand ertoe aanzetten voor zijn mening uit te komen, iemand prov oceren. Er zoveel mogelijk geld uit trachten te halen. Van iemand maximaal profiteren, iemand zo veel mogelijk geld ontfrutselen. Iemand uitmaken, dat de honden er geen brood van zouden eten. Iemand van bakboord naar stuurboord zenden. Bakboord is de linkerzijde van het schip, stuurboord de rechter, dus wil het zeggen iemand van links naar rechts, van hot naar her sturen, van puntje naar paaltje; van Pontius naar Pilatus, van Jut naar Jaar: Zijn tegenstander uit de weg ruimen.

Iemand van de wal in de sloot helpen. Door verkeerde hulp iemand benadelen. Iemand onder schijn van dienst zijn problemen nog verergeren.

Iemand van de wijs brengen. Iemand in de war brengen. Iemand van haar noch pluim kennen. Iemand helemaal niet kennen. Iemand van het kastje naar de muur sturen. Iemand van het een naar het ander sturen , zonder positief resultaat. Iemand van het zevende knoopsgat. Een prutser, een knoeier. De uitdrukking zou afgeleid zijn van de meestal zeven knopen van een overhemd. Het zevende knoopsgat is dus de laatste en de laagste. Volgens Van Dale; 'familie van het zevende knoopsgat': Een bijzonder fijn, oprecht en goed mens.

Iemand overal heen sturen. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale vermeldt dat hot en haar of her hier oude koetsierstermen zijn. Het zijn oorspronkelijk uitroepen waarmee de koetsier het paard naar links of naar rechts stuurde. Hot betekende 'naar rechts' en haar betekende 'naar links'. Andere uitroepen waarmee paarden werden gecommandeerd zijn ju en hu 'vooruit' en ho 'stop'.

Van Dale geeft er de volgende verklaringen aan: Stoett noemt ook nog hot en haar zijn 'overal zijn' en dat kind wil hot of hut noch haar 'dat kind is onwillig'. Iemand er van langs geven, bestraffen, slaan. Iemand van Pontius naar Pilatus sturen. Iemand vruchteloos, voor niets, heen en weer laten lopen.

Naar Pontius Pilatus Romeins stadhouder over Judea na chr. Iemand bedriegen, val strikken. Iemand rechteloos maken, al zijn rechten ontzeggen. Vogelvrij verklaard worden is een van oorsprong middeleeuwse straf voor halsmisdrijven.

Dit betekende dat iemand buiten de wet werd geplaatst. Het ging hierbij om veroordelingen bij verstek, die door afwezigheid geen straf kon worden opgelegd. Alle burgerlijke en publieke rechten werden de vogelvrije ontnomen. Het betekende dat hij geen nationaliteit of bezit meer kon hebben en geen aanspraak meer kon maken op bescherming van zijn mensenrechten door de overheid. Hij kon dus worden gedood zonder dat de dader daardoor strafrechtelijk zou worden vervolgd.

Volgens Stoett betekent lap hier 'sukkel, onnozele hals'. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek zet hier vraagtekens bij, omdat lapje in deze betekenis niet in het Nederlands voorkwam wel in Duitse dialecten.

Volgens hen ligt de herkomst van iemand voor het lapje houden misschien heel ergens anders: Met dat lapje werd de stier dus voor de gek gehouden.

Meisje voor karweitje uitgerekte kut

About the author : Otelia Augustine